Aktuality

Konečný: Snažil jsem se být optimista

27.10.2011 / A tým

Odvolací a revizní komise FAČR potvrdila trest pro brankáře SK Sigma Olomouc Petra Drobisze. Nejen k tomuto se v následujícím rozhovoru vyjádřil právník SK Sigma i Petra Drobisze Petr Konečný. Jaký očekáváte další vývoj v takzvané korupční kauze Sigma – Bohemians? Skoro se mi chce říct, že vlastně ani už nevím…. A přemýšlím, zda je to pořád ještě otázka pro právníka…. Ještě v úterý, když soud Petra Drobisze, zatím nepravomocně, zprostil obžaloby, tak jsem si myslel, že to směřuje celé ke konci ... Když jsem se Petra ptal, zda pojede ve středu se mnou na odvolací a revizní komisi (ORK FAČR) do Prahy, tak mi říkal, že po zkušenostech, co si již zažil s fotbalovými komisemi pana Goldy a slečny Haindlové, bude raději doma s dětmi a opravovat plot, že už nevěří tomu, že mají opravdový zájem jeho případ profesionálně posoudit, i když nějaké malé naděje do toho podle mě přece jen vkládal, aspoň navenek před novináři. Já jsem se snažil být optimista a říkal jsem si, že teď by mohl být Petr Drobisz v návaznosti na úterní rozhodnutí soudu zbaven také disciplinárního trestu a pro všechny aktéry, fotbalovou asociaci i Sigmu, takto celá věc skončí, což by patrně prospělo i „fotbalu“ jako takovému. Navíc minulé i středeční rozhodování ORK bylo poznamenáno tak zásadními procesními chybami, že jsem předpokládal, že i pro tuto komisi bude lepší, když se to nedostane k soudu a nebude dále na to poukazováno, neboť za normálních okolností by takovéto rozhodování komise muselo vést nejbližší valnou hromadu k tomu, aby zvážila odvolání komise pro „neprofesionální výkon“. Navíc se nemůžeme na konci roku 2011 pořád dokola zabývat záležitostmi, které se údajně měly stát v květnu 2009 a nejsou k nim žádné důkazy. ORK pod vedením předsedkyně sl. Haindlové byla jiného názoru a rozhodnutí disciplinární komise vůči Petru Drobiszovi potvrdila, ač si byla vědoma, že pro tento případ již nemá Petr Drobisz jinou možnost než požádat o přezkoumání rozhodování fotbalových komisí soud a popřípadě valnou hromadu FAČR. Uvědomte si, jaký je to pro Petra Drobisze trest, který již od srpna také vykonává a může znamenat zbytečný předčasný konec jeho sportovní kariéry. Předsedkyně ORK se vyjádřila tak, že se komise ztotožnila se závěry disciplinární komise, že ke korupčnímu jednání došlo, že tuto skutečnost má v mezích skutkových zjištění orgánů FAČR za prokázanou, a tím tedy za zcela uzavřenou? Ano, právě „v mezích skutkových zjištění orgánů FAČR“. Ale co to znamená? Na paní předsedkyni a její komisi dost obdivuji, s jakým sebevědomím dokáží rozhodovat o osudu Petra Drobisze. Zkušený soudce trestního soudu JUDr. Aleš Vašků, který řešil již celou řadu složitých trestních případů včetně korupce, přes daleko rozsáhlejší soudní dokazování velmi zjevně nad rámec mezí FAČR, vinu Petra Drobisze neshledal a zcela jej obžaloby zprostil. Naproti tomu ORK ano. A to opomíjím, že ani nerozhodovala v plném počtu, ale pouze v počtu 3 členů, neboť členové ORK Dr. Lněnička (pozn. bývalý právní zástupce pana Kapra) a Dr. Němeček (pozn. bývalý právní zástupce pana Kubíčka) byli z jednání z pochopitelných důvodů vyloučeni. Navíc z oněch tří členů je jeden člen náhradník, který byl patrně poprvé na zasedání ORK, věřím, že se spisem, který má desítky či spíše stovky stran se stihnul podrobně seznámit, když jeho předchůdce Dr. Podolka (pozn. civilním povoláním soudce) na svoje členství v ORK v mezidobí rezignoval. Soudce trestního soudu zvažoval, jak rozhodne od 7. 10. 2011, kdy bylo skončeno dokazování u soudu a byly předneseny závěrečné řeči, do úterý a svoje rozhodnutí více než 2 hodiny odůvodňoval. Předsedkyni ORK na to stačily dvě věty. A není to tím, jak se píše na internetu v některých diskusích, že to, že něco nebylo u soudu shledáno jako trestný čin ještě neznamená, že to není disciplinární přestupek? Odpovím nejprve na příkladu. Pojedete jako řidič z povolání autem, u cesty naleznete chodce a bude těžce zraněn. Odvezete jej do nemocnice, ale následně budete obviněni z toho, že jste to byli vy, kdo toho chodce srazil. Dokonce jsem takovýto podobný případ u soudu měl. Vy půjdete k trestnímu soudu, tam se budete hájit, že to tak nebylo a nakonec jediným důkazem bude tvrzení toho chodce proti vašemu tvrzení. Žádné jiné důkazy vůči vám nebudou nebo budou velmi pochybné. Soud vás obžaloby zprostí, protože se neprokázalo, že jste to byl vy, kdo chodce srazil. A teď si představte, že by vám došlo předvolání k přestupkovému řízení a tam vám odebrali řidičský průkaz s tím, že pro odsouzení u trestního soudu ty důkazy sice nestačí, ale pro odebrání řidičského průkazu je to dostačující. Pro Petra Drobisze je to rozhodnutí FAČR stejné jako když řidiči z povolání seberou řidičský průkaz. Ano, je pravdou, že některé trestní věci lze postoupit do přestupkového řízení, ale to není otázka nedostatku důkazů, jako v tomto případě, ale mimo jiné velmi zjednodušeně míry protiprávního jednání. Například nějakou osobu obviní z krádeže věcí za 6.000,-Kč , což je trestný čin, a pak se prokáže této konkrétní osobě, zdůrazňuji prokáže této konkrétní osobě, že ukradla věci jen za 4.000,-Kč (pozn. hranice mezi trestným činem a přestupkem je 5.000,-Kč), tak to pak není trestný čin, ale „jen“ přestupek. Ale i ten se musí prokázat konkrétní osobě - pachateli. Jestliže však není vůbec jasné, kdo je tím pachatelem, kdo ty věci ukradl, tak potom byl-li i někdo za to obžalován a následně obžaloby zproštěn proto, že se neprokázalo, že by byl pachatelem, tak pochopitelně nejen, že není pachatelem trestného činu, ale není ani pachatelem přestupku. To není o tom, že pro přestupky stačí „nějak méně“ důkazů, jak by se někdo mohl mylně domnívat! Stejně tak na rozhodnutí při stejné důkazní situaci nemůže mít vliv menší svázání procesními předpisy, jak uvedl v reakci na rozsudek předseda DK Mgr. Golda, tedy že by bylo možné při jednodušším procesním řízení dospět k odlišnému výsledku. To je naprosto absurdní. Nejsou-li důkazy, nemohu to přece „dohnat“ tím, že u DK je proces méně svázán procesními záležitostmi. Když jsem si včera na webových stránkách FAČR toto stanovisko Mgr. Goldy přečetl, tak jsem byl docela v údivu, co všechno je „možné“. Jestliže tedy u Petra Drobisze prozatím nepravomocně nebylo u soudu shledáno vzhledem k důkazní situaci, že by se dopustil trestného činu podplácení, nemohl se dopustit ani disciplinárního deliktu, a to bez ohledu na to, jak složitými procesními předpisy je disciplinární řízení ovládáno a jaké jsou „meze skutkových zjištění“. V tom se paní předsedkyně ORK včetně členů komise, kteří ve středu rozhodovali, velmi mýlí, protože to skutečně není o tom, že by zde byl prostor pro nějakou rozdílnou důkazní situaci „v mezích skutkových zjištění orgánů FAČR“ a tím i možnost jiného posouzení ORK oproti soudu, respektive toto by bylo možné pouze naopak, tedy pokud by ORK disciplinární provinění neshledala, ale soud by Petra Drobisze odsoudil za trestný čin. Je to dáno tím, že odsouzení za trestný čin má vždy přednost před odsouzením za přestupek, jakož i rozdílným postavením trestního soudu a ORK, což si snad ani ORK neuvědomuje nebo nechce uvědomovat. V právním státě mají soudní rozhodnutí prioritu před rozhodováním zvolených komisí občanských sdružení, obdobné komise mají určitě i třeba včelaři nebo zahrádkáři nebo ne?, a nic jiného ORK není, a proto pro mě je s podivem, že to ORK neví nebo neakceptuje. Nepovažujete za zvláštní, že u hráčů Obermajera a Zoubka je DK ve shodě se soudem, tedy že jejich disciplinární řízení bylo DK zastaveno? Já si nemyslím, že je ve shodě se soudem. To se tak může jevit pouze na první pohled, a možná to bylo i účelem, ale je to přesně naopak. Soud oba hráče, tj. Obermajera a Zoubka, zprostil obžaloby ze zcela jiných důvodů, rozhodně ne proto, že by „odhalovali korupci“, ale konkrétně proto, že je zde nedostatečná důkazní situace pro odsouzení kohokoliv. Nedostatečná důkazní situace a odhalování korupce, to je trošku protimluv nebo ne? Koneckonců nepřijde vám trochu zvláštní, že DK zahájí dne 18. 8. 2011 s nimi disciplinární řízení a aniž by se jakkoliv změnila důkazní situace, tak na zasedání dne 24. 8. 2011 zase to disciplinární řízení zastaví, protože „dle názoru DK oba hráči postupovali správně, neboť pokus o korupci okamžitě oznámili vedení klubu…“ (viz webové stránky DK FAČR). Co se změnilo mezi 18. 8. a 24. 8.? Co DK nevěděla a dozvěděla se mezi těmito daty? A pokud se nic nezměnilo, tak proč vlastně řízení DK zahajovala? To jej přece nemusela ani zahajovat a hned zase zastavovat. Nebo se jednalo o snahu deklarovat něco vůči soudu? Pokud to tak mělo být, tak to bylo dost naivní gesto, které zjevně soud nijak neovlivnilo. A hlavně, kdo v úterý slyšel odůvodnění rozsudku soudcem JUDr. Alešem Vašků, tak rozhodně nenabyl dojmu, že by tito dva hráči „postupovali správně“, ale přesně naopak. Ostatně státní zástupce navrhoval taktéž jejich odsouzení. Opravdu DK postup jaký zvolili tito dva hráči při „odhalovaní korupce“ považuje za správný, dokonce i za situace, když tento postup zjevně soudce trestního soudu za správný nepovažuje a věřím, že ani veřejnost ne? Já považuju za zvláštní spíš to, že se názory soudu diametrálně liší od rozhodování a stanovisek DK a ORK. Podle mého by stanoviska soudu měla DK i ORK brát jako určitou zpětnou vazbu pro své rozhodování a zamyslet se nad tím, proč jsou v nesouladu. Bude tedy Petr Drobisz činit nějaké další právní kroky? Ano, už mě tím ve středu odpoledne pověřil. Rozhodl se, že podá na FAČR žalobu, aby civilní soud přezkoumal obě rozhodnutí DK i obě rozhodnutí ORK, které byly vydány vůči němu. Já jsem ORK na to upozorňoval, že skutečně nebude mít jinou možnost, a aby skutečně zodpovědně uvážili své rozhodnutí i v návaznosti na rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci z úterý. Měl jsem za to, že když je jednání ORK nařízeno den po soudním jednání u trestního soudu, že to je proto, aby znali závěry soudu, ale asi tomu tak nebylo. Je zvláštní, že DK rozhodovala o „novém“ potrestání Petra Drobisze přesně den před „posledním“ soudním jednáním před vyhlášením rozsudku a ORK přesně den po úterním soudním jednání. Přestože se změnila situace, tak se ORK „ztotožňuje se závěry DK“. DK i ORK jsou komise, které mají za úkol řešit mimo jiné disciplinární přestupky, na tom přece není nic divného, že jsou ve shodě? DK je volena výkonným výborem, který je volen valnou hromadou, zatímco ORK má mandát přímo od valné hromady, tedy je na stejné úrovni jako výkonný výbor či arbitrážní komise, ve které kupříkladu působím několik let. Tento systém je takto nastaven cíleně, aby členům poskytoval dostatečné záruky. Úkolem ORK je plnit funkci odvolacího orgánu v odvolacím řízení. V tomto odvolacím řízení je však rozhodováno za situace, kdy oproti rozhodování DK nastaly podstatné změny, a to jednak o důkazy provedené u soudu od posledního skutečného rozhodování DK (pozn. soudu se FAČR účastní prostřednictvím svého zmocněnce), což bylo 18. 8. 2011, jednak došlo k vyhlášení rozsudku trestního soudu, který Petra Drobisze zprostil obžaloby. ORK nemůže za této situace rozhodovat tak, že se pouze jaksi formálně „ztotožní se závěry DK“, aniž by uvážila nové důkazy a skutečnosti, které v odvolacím řízení nastaly a nějak se s nimi vypořádala. Tak si plnění funkce odvolacího orgánu nepředstavuji. Takto formálně vedené odvolací řízení by asi bylo zcela zbytečné. A co klub SK Sigma, ten se odvolávat nebude? Tak to je kapitola sama o sobě. Předně podle mého je pravomocné rozhodnutí DK již to z 18. 8. 2011, vůči kterému se klub sice odvolal, ale po zjištění jaká je „situace na FAČR“ vzal odvolání zpět a splnil trest. Pokud trváme na tomto závěru, pak nemůžeme akceptovat vydání nového rozhodnutí DK z 6. 10. 2011, a to ani tím, že bychom se vůči němu odvolali, stejně by to bylo právně zpochybnitelné, byť se DK tímto snaží tzv. zachránit situaci po zcela vadném rozhodnutí ORK. Na tomto místě nechci rozebírat všechny důvody, které klub k tomu vedly, koneckonců pro zájemce to zpětvzetí odvolání a navazující dokumenty jsou dostupné na webových stránkách klubu. Bohužel se klub Sigma dostal do situace, kdy měl na výběr, zda bude „hrát“ tzv. vabank, tedy buď totální očištění nebo totální konec – vyřazení z ligy a nebo bude „hrát“ tzv. na jistotu. Znáte to z amerických filmů, když – velmi zjednodušeně - klient říká obhájci, že je nevinen a on mu přesto říká, buď přijmete trest, který soudce vynesl, nebo si můžete podat odvolání, avšak buď vyhrajete anebo dostanete trest smrti. To přesně byla ta situace, ve které se klub ocitnul, jen s tím rozdílem, že to nebylo u soudu, kde jsou jasná nebo aspoň mnohem jasnější pravidla. Není jednoduché se s tím smířit, ale dospělí lidé musí umět přijmout realitu a rozhodovat zodpovědně při zvážení všech možností a informací. Zkuste si uvědomit kolik lidí včetně hráčů je součástí klubu, jak rozsáhlý systém se musí udržovat pro trvalé splňování podmínek 1. ligy, na jaké úrovni je stadion a celý areál, jaké má klub závazky, kolik je v klubu investováno prostředků, atd. atd., a pak si uvědomíte, že tzv. vabank prostě s tímto zodpovědně hrát nelze. DK uděluje trest tak, že ve svém důsledku se bohužel jedná o trest kolektivní, tedy postihne naprosto všechny, dokonce i osoby, které v době, kdy ke všemu mělo dojít, ani v klubu nepůsobily. Ostatně ve středu se to potvrdilo, podívejte se jak u ORK dopadl p. Drobisz, nepomohlo mu ani zproštění obžaloby soudem. Klub SK Sigma není účasten přitom žádného soudního řízení, jeho „vina či nevina“ se odvíjí od viny či neviny konkrétních osob, ať již na straně klubu SK Sigma nebo na straně klubu Bohemians, avšak ta se musí prokázat, a to konkrétním osobám. Petru Drobiszovi dle mého vina nebyla prokázána a on ji od počátku odmítá a ostatně ani žádné důkazy mimo rozporná tvrzení pana Obermajera nejsou. Jak tedy hodnotíte úterní rozhodnutí soudu a jeho odůvodnění? Zproštění obžaloby odpovídá důkazní situaci v této věci, toto je výrok, který je závazný a je odpovídající stavu věci. Byl bych sice raději, kdyby namísto pro nedostatek důkazů byl Petr Drobisz zproštěn proto, že se skutek nestal, jak tvrdí od počátku, ale důkazní situace je taková jaká je a patrně jiná již v těch nejpodstatnějších věcech nebude. Co se týká odůvodnění rozsudku, jak jej soudce provedl, to mě nepřísluší hodnotit. Na některé závěry v odůvodnění mám sice jiný názor, ale to, jak soudce rozsudek odůvodní, je skutečně pouze na něm a neznám také samozřejmě ještě ani písemné vyhotovení. Ostatně pouze proti odůvodnění rozsudku se nelze odvolat. Na rozdíl od rozhodnutí ORK byla vidět poctivá snaha soudce co nejlépe věc prověřit a následně zodpovědně v souladu se zákony věc rozhodnout a své rozhodnutí také co nejpřesvědčivěji odůvodnit. Takového profesionálního přístupu si vážím, a to bez ohledu na rozdílnost názorů obhajoby a soudu na některé věci. Chcete něco sdělit závěrem? Závěrem snad jen chci popřát Petrovi Drobiszovi, aby se nakonec vše v dobré obrátilo, a vlastně toto chci popřát i Sigmě, těm co nám fandí a celému fotbalu. Fotbal je zvláštní fenomén a hodnota, která si to, co se kolem něj děje, opravdu nezaslouží. Chtěl bych se dožít dne, kdy slovo „žumpa“ bude mít svůj původní význam a na jeho spojení s fotbalem nikdo ani nepomyslí.A tým - další aktuality:

Utkání s Opavou a Zlínem odehraje Sigma předposlední červencový týdenUtkání s Opavou a Zlínem odehraje Sigma předposlední červencový týden
| 07.07.2020
Sobotní zápasy Skupiny o záchranu jsou odloženySobotní zápasy Skupiny o záchranu jsou odloženy
| 02.07.2020
Kádr A-týmu doznal změn. Smlouvy prodloužili Zahradníček a ZmrzlýKádr A-týmu doznal změn. Smlouvy prodloužili Zahradníček a Zmrzlý
| 01.07.2020
Miloš Buchta nejstarším hráčem Sigmy, osmým mezi ligovými brankářiMiloš Buchta nejstarším hráčem Sigmy, osmým mezi ligovými brankáři
| 01.07.2020
Týmu chci pomoci na hřišti i mimo něj, řekl HubníkTýmu chci pomoci na hřišti i mimo něj, řekl Hubník
| 29.06.2020
Roman Hubník se vrací do Sigmy. Podepsal smlouvu na 2 rokyRoman Hubník se vrací do Sigmy. Podepsal smlouvu na 2 roky
| 29.06.2020
Buchta: Rozloučit se vítězstvím bylo to nejlepší Buchta: Rozloučit se vítězstvím bylo to nejlepší
| 28.06.2020
Daněk: Byl jsem trochu nervózní, ale se svým výkonem jsem spokojenýDaněk: Byl jsem trochu nervózní, ale se svým výkonem jsem spokojený
| 28.06.2020
Sigma zabrala a porazila Karvinou 3:1Sigma zabrala a porazila Karvinou 3:1
| 28.06.2020
3. kolo nadstavby: Sigma hraje doma s Karvinou3. kolo nadstavby: Sigma hraje doma s Karvinou
| 26.06.2020OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná