Samoobslužná bezkontaktní a šetrná automyčka | Comfort Wapka Permanentní vstupenky na sezónu 2017/2018

Fotbalový stadion

Základní informace

Celkem míst 12 483 (vše k sezení)
Zastřešených míst 3 618
Nezastřešených míst 8 923
Osvětlení Phillips (1420 luxů)
Rozměry hrací plochy 105 x 68 m
Vyhřívání ano
Trávník technologie Fibresand

Kapacity jednotlivých tribun

Severní 3 871 (vše nekryté)
Jižní 2 354 (1 894 nekryté, 460 VIP)
Východní 3 108 (1754 krytých, 1354 nekrytých míst); (651 míst sektor hostí)
Západní 3 208 (1404 krytých, 1804 nekrytých míst)

Návštěvní řád stadionu

  1. Každý návštěvník se musí řídit pokyny pořadatelů. Při neuposlechnutí pokynů může být návštěvník vyveden bez nároku na vrácení vstupného.
  2. Při vstupu na stadion jsou prováděny bezpečnostní prohlídky. Odmítnutí prohlídky může vést k zákazu vstupu na stadion.
  3. Každý návštěvník je povinen prokázat se platnou vstupenkou, která ho opravňuje sledovat utkání pouze ze sektoru na ní vyznačeném.
  4. Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek nebudou na stadion vpuštěny.
  5. Je zakázáno do areálu stadionu vnášet alkohol, dýmovnice, dělobuchy, tyče, zbraně a jakékoliv nebezpečné předměty.
  6. Účast ve rvačce, pokusy o překonání plotu mezi hřištěm a hledištěm, rasově motivované skandování, zakrývání identity a vhazování předmětů na hřiště se trestá okamžitým vyvedením ze stadionu bez nároku na vrácení vstupného.
  7. Na vnitřní oplocení hřiště mohou být vyvěšovány pouze klubové vlajky se sportovními symboly tak, aby nebránily ve výhledu divákům a nepřekrývaly reklamy na oplocení.
  8. Je zakázáno používat transparenty s hanlivými, rasově motivovanými nápisy a výrazy odporujícími zákonům ČR.
  9. Na stadionu je používáno monitorovací zařízení. Veškeré škody způsobené nevhodným chováním diváků budou vymáhány a postihovány podle platných právních předpisů.
  10. Ze zákona je na stadionu zakázáno kouření.

andr-den1.jpg
andr-den2.jpg
andr-den3.jpg
andr-den4.jpg
andr-den5.jpg
andr-noc1.jpg
andr-noc2.jpg
andr-noc3.jpg
andr-noc4.jpg
andr-noc5.jpg

OLTV.cz
TravelSlevy.cz
Rádio Haná