Vedení klubu

Management

Sportovní manažer Ladislav Minář
Finanční manažer Ing. Jiří Ficner
Marketingový manažer David Holly
Bezpečnostní a technický manažer Bc. Milan Zapletal
Provozní manažer Jan Chladil
Manažer-sekretář Mgr. Adam Košař

Představenstvo

Předseda Mgr. Ing. Petr Konečný
Místopředseda Ing. Jiří Ficner
Místopředseda Miroslav Koutek
Člen JUDr. Martin Major 
Člen Mgr. Petr Uličný
Člen Ladislav Minář
Člen Bc. Miroslav Petřík

Dozorčí rada

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
Ing. Jaromír Gajda
PhDr. Ladislav Čechák, MBA
Ing. Milan Jurníček
Ladislav Lébr
Ing. Boris Němeček
Václav Plný
Mgr. Martin Přerovský
Mgr. Adam Přikryl
PaedDr. Miroslav Skácel
Mgr. Zdeněk Šebestík
Ing. Milan ŠimonovskýOLTV.cz
TravelSlevy.cz
Rádio Haná