Aktuality

Čtrnáctá sezóna s Hejrákem

11.01.2010 / Ostatní

Již čtrnáctý školní rok spolupracuje SK Sigma Olomouc se ZŠ Heyrovského (www.zsheyrovskeho.cz) . V září 1996 nastoupili do sportovní třídy první fotbalisté našeho klubu. Školou prošla od té doby nejen spousta fotbalistů. Ředitel školy Mgr. Oldřich Anděl nám v rozhovoru Hejrák nejen představil, ale dovíte se, co může ředitele školy těšit, nebo naopak trápit. Již brzy vám představíme také gymnázium Čajkovského. Pane řediteli, představte nám vaši školu. ZŠ Olomouc Heyrovského nebo-li Hejrák, zahájila svou činnost ve školním roce 1980/81 a právním subjektem je od roku.1992. Škola vzdělává téměř 860 žáků ve více než třiceti třídách. Průměrná naplněnost tříd je přibližně 24 žáků. Areál školy je tvořen třemi budovami a přilehlým venkovním sportovištěm. Tělovýchovný areál tvoří dvě tělocvičny (menší gymnastická s horolezeckou stěnou a větší upravená pro hry) a školní posilovna. Venkovní sportoviště o rozloze 9 000 m2 se skládá z několika hřišť a je využíváno žáky školy, sportovními kluby i veřejností. Žáci školy, především pak ti mladší, mají k dispozici i malé dětské hřiště, které je využíváno především školní družinou.V budovách školy se nachází 33 kmenových tříd a 6 odborných pracoven. Žáci i jejich učitelé mohou využívat 2 počítačové učebny, multimediální učebnu s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňku, žákovskou knihovnu, učebnu výtvarné výchovy s keramickou pecí, učebnu hudební výchovy a školní dílnu. V suterénu školy se nachází internát SK Sigma Olomouc určený výhradně dojíždějícím žákům fotbalových tříd vyšších ročníků. V době volna a přestávek mohou žáci volně využívat prostory školy, odpočinkový koutek v přízemí hlavní budovy, internetový koutek a atrium. Žákům a zaměstnancům školy je k dispozici školní obchůdek, školní svačinky, občerstvovací i nápojové automaty. Od 1.7. 2009 se stala ZŠ Čajkovského naším odloučeným pracovištěm ZŠ Čajkovského. Říkáte, že na vaší škole je přes osm stovek žáků. Kolik členů má pedagogický sbor školy? Pedagogický sbor má v současnosti téměř šedesát členů, včetně ZŠ Čajkovského, učitelů 1. a 2. stupně, z toho asi jednu pětinu tvoří muži. Učitelský sbor není výrazně věkově profilován, jsou zde jak velmi mladí, tak i zkušení pedagogové. Všichni učitelé pracující v naší škole jsou kvalifikovaní, aprobovanost výuky jednotlivých předmětů je téměř stoprocentní. Raritou je stoprocentní aprobovanost učitelů cizích jazyků. Žákům i jejich rodičům je k dispozici výchovný poradce a metodik prevence sociálně-patologických jevů. Ve škole pracuje i školní pedagogické pracoviště - speciální pedagožka a školní psycholožka, které na požádání pomáhají žákům i jejich rodičům, a jsou v každodenním kontaktu s učiteli. Se školou spolupracují i sportovní trenéři AK Olomouc a SK Sigma Olomouc. Co nabízí „Hejrák“ žákům kromě tradiční výuky? Naši žáci mají možnost výběru zaměření svého základního vzdělávání, kromě všeobecného je to jazykové a sportovní. Především díky svému zaměření si škola udržuje trvale vysoký počet žáků a to i v dobách kdy docházelo k přirozenému populačnímu poklesu. Naši žáci jsou dlouhodobě velice úspěšní v přijímacím řízení na střední školy i v dalším studiu. Díky široké nabídce zájmových kroužků, kvalitní práci našich učitelů i externích pracovníků a i díky aktivní snaze školy o spolupráci s rodiči se nám daří omezovat problematické chování některých žáků. Žáci s poruchami učení mají možnost pracovat se speciální pedagožkou, při výuce se učitelé snaží vycházet vstříc jejich individuálním potřebám. Při práci na odstraňování a zmírňování jejich výukových obtíží učitelé individuálně spolupracují s rodiči a respektují doporučení pedagogicko – psychologické poradny. Stejnou pozornost věnují učitelé i žákům talentovaným, podporují rozvoj jejich schopností a vycházejí vstříc jejich případným požadavkům v individuálním vzdělávání. Škola je hrdá na úspěchy svých žáků, kteří se úspěšně zúčastňují soutěží znalostních, uměleckých, jazykových i sportovních a to jak na městské, okresní, krajské, tak i na celostátní úrovni. V poslední době jsou velice populární různé projekty, jak se v tomto směru projevuje vaše škola? Hejrák, ale dnes i Čajda, je zapojena do několika dlouhodobých i krátkodobých projektů v mnoha oblastech.. V poslední době se nám daří navazovat a úspěšně rozvíjet mezinárodní spolupráci. V letech 2003-2006 probíhal mezinárodní projekt Socrates / Comenius Roots and Wings, v němž jsme spolupracovali s partnerskými školami v Dánsku, Finsku a Walesu. Projekt probíhal v angličtině a byl určen především pro žáky jazykových tříd. V jeho průběhu došlo k několika mezinárodním setkáním partnerských škol.Comenius Youth in Changing Europe od roku 2006. V tomto projektu spolupracujeme se školami v Německu, Francii a Maďarsku a žáci jazykových tříd si v jeho rámci mohou procvičit a prohloubit své znalosti němčiny i angličtiny. Školu jste nám popsal téměř dokonale. Jak dlouho na škole působíte? Na Hejráku působím už 22 let. Letošní školní rok je mým už 17 školním rokem ve funkci ředitele. Nerad o sobě moc mluvím, co dělám a jak dělám. Myslím, že důležitější než řeči jsou výsledky práce. A myslím si, že se na Hejráku nemám za co stydět. Škola si udržuje vysoký standard, zájem o školu ze strany rodičů a dětí je. Mám kolem sebe vytvořený perfektní tým lidí, učitelů, správních zaměstnanců. Jsem spokojený, jenom kdyby nebylo té administrativy a člověk by měl více času na tvořivou pedagogickou práci, to by potom byla celkem i pohoda. Víte já osobně nepatřím k těm, kteří na svou školní docházku vzpomínají nějak rádi. Nebyl jsem to dítě a student, který by školu měl rád a každý den se do školy těšil. A proto mým dnešním krédem a myslím si, že mohu říct i životním krédem je, aby naši žáci k nám do školy šli s radostí, s úsměvem, s pocitem, že si to nejdou odsedět, ale něco zažít, školu si užít, naučit se něco. Toto se rovněž snažím dostat i do svých kolegů učitelů. Myslím, že veřejnost vnímá Hejrák jako školu sportovní. Co vy a sport? I když to na mé postavě nějak není vidět, tak mám sport já hrozně rád. V mládí jsem hrál lední hokej. Já a moji spolužáci vlastně byli prvními absolventi první sportovní hokejové třídy v Olomouci. Chodilo nás tehdy do třídy celkem třicet hokejistů a to byl „nářez“. Někdy, když se naši učitelé diví čeho jsou naši žáci schopni, říkám jim: buďte v klidu, to jste ještě nezažili třídu hokejek, ročník 61-62. Pocházím z Hejčína a správný hejčíňák rovná se správný Sigmák a tedy před domem čutal kopanou a teď si nenechám ujít žádné ligové utkání Sigmy. Před několika lety jsem si oblíbil tenis a v poslední době jsem začal s badmintonem - to je super hra. Díky novému Omega centru v Olomouci mohu tuto hru všem věkovým kategoriím vřele doporučit. A když je sníh, tak samozřejmě lyžování. Tím, že zaměření naší školy je sportovní, tak vlastně sport je tak trochu i moje pracovní náplň. V poslední době jste ovšem jako škola zaznamenali i řadu úspěchů v oblasti výuky jazyků. Už dříve jsem uvedl, že naši žáci se pravidelně účastní všech soutěží a olympiád v anglickém i v německé jazyce a dnes i ve španělštině. Ale to nejdůležitější ve výuce cizích jazyků na naší škole je, že pravidelně každým rokem vždy žáci z 9.ročníku skládají mezinárodně uznávané zkoušky FIT z němčiny a KET z angličtiny. To je v podstatě ojedinělá záležitost v rámci základních škol. Žáci s těmito certifikáty mají velice dobře našlápnuto ke studiu nejen na SŠ, ale také i na VŠ. S tím je také spojeno ještě jedno významné ocenění pro naši školu a to titul učitele „Evropský učitel jazyků“, který v roce 2008 získala naše paní učitelka anglického jazyka Mgr. Balíková. Dostali jsme k tomu, jaká je vlastně úspěšnost žáků při přijímacím řízení na SŠ. Tak tuto otázku už asi dva roky doslova nesnáším a jsem na ní přímo alergický, proto že musím říci, že úspěšnost je téměř 100% a to není fér. Dnes totiž nabídka studia na SŠ přesahuje výrazně nabídku a přijímací řízení se vlastně nekoná. Střední školy berou „každého“. Motivace dětí na základní škole klesá geometrickou řadou. Žáky, rodiče i ředitele středních škol zajímá už pouze známka na vysvědčení a nikoliv žákovi vědomosti a dovednosti, takže mne víceméně už ani nezajímá úspěšnost přijímacího řízení. Nás učitele ze základní školy zajímá co žák umí, jak umí své vědomosti a dovednosti využít, jak to umí prodat a jak si poradí v dalším životě. Úspěšní absolventi školy vás přece zajímají? Mne zajímá každý náš absolvent, a to nemusí být lékař, právník, zpěvák nebo sportovec. Já nemám rád kastování na „celebrity“ a na ty ostatní – učitele, řidiče, prodavačky, zdravotní sestry. Já mám radost, když náš absolvent přijde se svým dítětem k nám k zápisu, protože ho Hejrák ta naše škola něco naučila, něco mu dala. A i když jsme škola sídlištní a sídliště ze 70. let minulého století stárne, tak nám děti neubývají a na tyto absolventy jsem hrdý a těmi se já a mí kolegové chlubíme. Ale přece na někoho významného si vzpomenete. Já nevím, na koho by si vzpomenuli mí kolegové, já bych si tady vzpomněl možná na 1000 jmen, které by nikomu ale nic neřekly. Proto jenom za sebe řeknu dvě jména. Je to Kuba Petr a Jakub Heidenreich a to proto, že jsem s nimi letos prožil něco navíc, spanilou cestu Sigmy evropským pohárem. Bylo to víc než super. Navíc oba kluky jsem učil matematiku, takže vím, že jsou velice slušní, pracovití, poctiví a jsou pokorní, a to dnešním teenagerům chybí nejvíc. Díky vaší odpovědi jsme se dostali ke spojení školy a našeho klubu. Hejrák a Sigma si myslím, že je dnes dost kvalitní spojení a dost pevný vztah. Sigma je špičkový klub, který to s mládeží opravdu umí. Mohu to dokázat na mnoha příkladech, protože mám vlastní zkušenost s prací mládeže u jiných sportovních klubů v různých sportovních odvětvích, a tak zcela vážně veřejně prohlašuji, že v tomto směru je Sigma jednička. Ale pozor, ne, že by nebylo co zlepšovat, zlepšovat se dá pořád něco a musí se zlepšovat, jinak nastává jiná fáze - já tomu říkám letargie a letargie plynule přechází krizi. A ještě musím přidat jedno rovnítko, o kterém platí naprosto to samé, a to je Hejrák a Atletický klub. Jaké přání má ředitel školy na začátku nového kalendářního roku? Já mám přání tolik, že bych klidně mohl na toto téma napsat knihu. Ale tři řeknu. Za prvé. Moc si přeji, ale nejen já, ale i učitelé, trenéři na naší škole, žáci, sportovci, aby se nám už konečně podařilo zrekonstruovat náš sportovní venkovní areál. Já osobně se o to již snažím od roku 1996 - to je už řádka roků, kdy píšu žádosti na různé instituce, žádám poslance PČR, zastupitele města, kraje - a nic. Nevím už, s kým se mám já osobně spojit , aby konečně někdo dal „pouhých“ 30 milionů na výstavbu, opravu či rekonstrukci sportovního areálu, takového, jaký mají podobné sportovní školy v Prostějově, Brně, Hradci Králové. Nám to není přáno. Přitom na tomto nevyhovujícím a zcela nefunkčním sportovišti naši žáci trénují, sportují a pak pod hlavičkou SK Sigma pravidelně získávají tituly přeborníků ČR. Atletické třídy byli v roce 2009 Českým atletickým svazem vyhodnoceny jako nejlepší v roce 2009 v celé ČR. V tomto sportovním areálu se připravují basketbalisté, házenkářky, florbalisté, tenisté, krasobruslařky a… U našich dětí asi nejvíce platí pořekadlo „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Když se dočtu v novinách, že ta a ta státní instituce dá například 100 milionů na výstavbu lyžařského areálu v Koutech nad Desnou, kde sněží 14 dnů v roce a chátrající hřiště, kde denně sportuje 800 žáků školy a večer by sem mohla ještě chodit veřejnost, ve škole, kde jsou tělocvičny využity od rána do večera, 15 hodin denně 7 dní v týdnu, tak se mi ježí všechny chlupy na těle. Ale to je tak asi jediné, co s tím mohu dělat. A pak ještě můžete číst, že nám děti tloustnou, neumí se pohybovat, jsou nemotorní a že upadá zájem o sport. A mají kde sportovat? A ještě něco vám řeknu. ČR ale i jiné země mají problém s drogami u mládeže. U sportovních tříd vám mohu dokázat, že se s požíváním návykových látek nesetkáte. Sportovci na to totiž nemají čas. Za druhé. Přeji si 35 milionů, ale tentokrát na okna a na za teplení celého objektu školy. Budova je z roku 1980. Asi všichni víme, jak se tehdy stavělo, proto se opravují panelové domy, vyměňují se okna a zateplují se fasády, ale my ve škole pouštíme teplo ven na ulici. Protože náklady na energii rostou, není nám lhostejné. a tím mám na mysli všechny pracovníky ve škole. A za třetí si přeji, ať vymizí nedůvěra rodičů a veřejnosti v nás učitele a obecně ve školu. Dnes se každý cítí být lékařem, učitelem nebo fotbalovým trenérem, každý má pocit, že rozumí všem profesem.. Nechte nás v klidu pracovat, a pojďme se společně radovat z každého lidského a přátelského setkání učitelů, rodičů a žáků.Další aktuality


Zobrazit všechny aktuality »OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná
rulet slot siteleri