Tipsport.cz

Aktuality

Doplnění stanoviska k usnesení ORK

05.10.2011 / A tým

SK Sigma Olomouc, a.s., doplnil stanovisko k usnesení Odvolací a revizní komise Fotbalové asociace České republiky (ORK FAČR) z 26. 9. 2011 o nulitnosti rozhodnutí disciplinární komise (DK FAČR) ze dne 18. 8. 2011 ve věci trestu udělení pokuty ve výši 4.000.000,- Kč a odečtu devíti bodů z tabulky v soutěžním ročníku 2011/12 udělenému klubu SK Sigma Olomouc, a.s. v tzv. korupční kauze SK Sigma Olomouc vs. FK Bohemians Praha. SK Sigma doplnil své stanovisko po doručení písemného Rozhodnutí Odvolací a revizní komise FAČR z 26. 9. 2011, které bylo doručeno písemně dne 4. 10. 2011. DK FAČR se bude případem znovu zabývat ve čtvrtek 6. října. SK Sigma Olomouc , a.s. obdržela z několika různých míst vyjádření ORK FAČR ke kauze SK Sigma pro VV 5.10.2011. Toto vyjádření považujeme za velmi nestandardní, neodpovídající postavení ORK v rámci občanského sdružení, když sama ORK považuje "za vhodné, aby v této záležitosti Výkonný výbor FAČR vyjádřil ORK jednoznačnou podporu", neboť takovouto "jednoznačnou podporou a jednotou nejvyšších orgánů asociace" by výkonný výbor FAČR přistoupil na to, že mohou jiné volené orgány překračovat svoje pravomoci a rozhodovat minimálně nestandardně a v rozporu se stanovami a také by došlo k narušení postavení ORK v rámci FAČR, neboť dle stanov by se mělo jednat o samostatný nezávislý orgán, nikoli orgán, který ke svým vadným rozhodnutím mimo svoji pravomoc si potřebuje zajišťovat jakousi zvláštní nestandardní "podporu a jednotu" od VV FAČR. Absurdní na takovéto podpoře by pak bylo, že by VV vlastně akceptoval to, že namísto postupu dle č. 6 odst.2, tj.: "ORK FA ČR a ORK KFS v rámci své kontrolní a revizní pravomoci postupují svá zjištění, návrhy a doporučení příslušnému výkonnému výboru, který je povinen se jimi zabývat a sdělovat k nim svá stanoviska nejpozději do 60 dnů ode dne jejich doručení" (viz odůvodnění rozhodnutí ORK) si tuto pravomoc VV osvojila za něj sama ORK. Tedy zjednodušeně - ORK si osvojila pravomoc danou stanovami VV a žádá VV, aby vyjádřil tomuto postupu v rozporu se stanovami podporu. Takovýto precedent může být velmi nebezpečný, neboť prakticky kdokoliv může v budoucnu v případě porušení stanov a překročení pravomocí namísto řádné nápravy žádat VV , aby mu poskytnul k takovémuto postupu podporu. Je otazné, zda nekvalitní rozhodnutí oprávněně kritizované účastníkem je tedy možno "dohnat" podporou jiného voleného orgánu a v jakých případech bude možno o tuto podporu požádat. Taktéž je pravdou, že účastník může být s rozhodnutím nespokojen, ale proběhne-li řízení řádně a v souladu s pravidly, když i odůvodnění je v mezích běžného právního uvažování, nemá důvod takového rozhodnutí nějak speciálně napadat. Otázkou je, zda přiložené rozhodnutí ORK tyto požadavky splňuje. Třetím nejvyšším orgánem FAČR je pak arbitrážní komise, ta ani požádána patrně nebyla, byť je voláno po "jednotě", po ní patrně "podpora a jednota" není požadována, byť se spíše jedná o "soudní" orgán FAČR než VV. Vyjádření ORK působí dojmem, že je zpracováno spíše politicky než právně či spolkově. SK Sigma nepožaduje nic jiného než standardní řádné a odborné rozhodování v souladu se stanovami a ostatními předpisy na základě řádně provedených důkazů. Toto nelze nahradit žádnými politickými deklaracemi a voláními po "jednotě volených orgánů", a to tím spíše, že tyto orgány mají zcela odlišné pravomoce, úkoly i postavení v rámci FAČR. Nelze vlastní zodpovědnost za rozhodování přenášet na jiný volený orgán FAČR. Pokud ORK požaduje podporu, pak by o ni měla požádat orgán, který ji zvolil, tedy valnou hromadu FAČR , nikoliv jiný zvolený orgán. Nemáme zájem o spory s ORK a věříme, že bude možnost tyto věci "napravit", avšak nějakou standardní zákonnou cestou patrně i v návaznosti na rozhodování DK a ostatních orgánů.



A tým - další aktuality:

Sladký a Vepřek mimo hru do konce sezónySladký a Vepřek mimo hru do konce sezóny
| 17.05.2021
Mladí hráči mají perspektivu, uvedl LátalMladí hráči mají perspektivu, uvedl Látal
| 15.05.2021
Gól mi zvedne sebevědomí, řekl ZifčákGól mi zvedne sebevědomí, řekl Zifčák
| 15.05.2021
Sigma veze ze Slezska tři body. Opavu porazila 2:1Sigma veze ze Slezska tři body. Opavu porazila 2:1
| 15.05.2021
32. kolo: Sigmu čeká duel v Opavě32. kolo: Sigmu čeká duel v Opavě
| 13.05.2021
Sigmáci navštívili olomouckou optiku. Přijďte si také změřit zrakSigmáci navštívili olomouckou optiku. Přijďte si také změřit zrak
| 12.05.2021
80 let Androva stadionu: Malé EURO80 let Androva stadionu: Malé EURO
| 12.05.2021
Jakub Yunis podstoupil operaci poraněného koleneJakub Yunis podstoupil operaci poraněného kolene
| 11.05.2021
Jean Luc Assoubre zažil premiéru v olomouckém dresuJean Luc Assoubre zažil premiéru v olomouckém dresu
| 10.05.2021
Video: Aleš Mandous po utkání se SlaviíVideo: Aleš Mandous po utkání se Slavií
| 09.05.2021



OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná