Tipsport.cz

Aktuality

Nahrávka by usvědčovala také Kubíčka

25.06.2011 / A tým

Audio - Na páteční tiskové konferenci SK Sigma Olomouc pražském hotelu Iris Congress hovořil advokát Petr Konečný se zástupci médií také na téma kauzy údajného uplácení. V následujícím rozhovoru se na aktuální téma vyjádřil i pro klubový web SK Sigma. Jak hodnotíte průběh sporu po již v pořadí třetím dnu u soudu? Není to nějak moc komplikované? Na nějaké přesné zhodnocení je ještě brzy. Zatím nebyly provedeny všechny důkazy. Rozhodně to nevzdávám. Není dostačující již samotná nahrávka pana Římského pořízená panem Kubíčkem? Víte, mě mrzí, že se spousta lidí vyjadřuje k té nahrávce, aniž by se nad jejím přesným celým zněním, nikoliv pouze částečným přepisem, zamyslela, včetně okolností uváděných oběma aktéry. Jiří Kubíček u soudu na straně jedné uvedl, že až do rozhovoru s panem Římským o ničem nevěděl a na straně druhé, že to byla naprostá náhoda, že potkal - skoro 2 měsíce po vypuknutí aféry, v době již probíhajícího šetření disciplinárkou ČMFS a protikorupční policí - náhodou na chodbě pana Římského, kterého vzal k sobě do kanceláře a vedl s ním ten inkriminovaný rozhovor, který si skrytě bez vědomí Římského nahrál jak sám uvedl „na svoji ochranu“. Zkuste se tedy zamyslet nad touto Kubíčkovou konstrukcí. Pokud by tedy Kubíček o ničem nevěděl a naopak Římský věděl, že to celé řešil s Gajdou, Kotůlkem či Psotkou tzv. Kubíčkovi „za zády“, proč by na základě tohoto náhodného setkání šel ke Kubíčkovi do kanceláře a tam mu vše sdělil, navíc takovým zvláštním způsobem rozhovoru. Co by si od toho sliboval a proč by to dělal? Dovedete si představit, že byste se ve firmě podíleli na takovém jednání a že by vás zastavil náhodou na chodbě jeden z vašich nadřízených, který o ničem neví, ač již vše šetří policie, pozval vás do kanceláře a že byste mu jen tak všechno řekl? Takový „náhodný“ (v tomto konkrétním případě spíše „upřesňující“) rozhovor v takové situaci (šetření policie, disciplinárky, vnitřní šetření dozorčí radou SK Sigma,…) lze vést reálně jen s člověkem, který je do tohoto konkrétního nezákonného jednání zasvěcen či se na něm dokonce podílí, ale nevěřím, že jej lze vést s nadřízeným, který o ničem neví a navíc, jehož reakci nemohu předvídat - tím spíše právě u Jiřího Kubíčka, jehož nevyzpytatelnost v reakcích je známá, a to nejen pro Římského. Ledaže by věděl, že se na tomto konkrétním případu nebo obecně na takovémto jednání Kubíček běžně podílí a nevadí mu to. A také způsob hovoru je velmi zvláštní, nebo vám to připadá, že je to rozhovor, ve kterém pan Římský poprvé sděluje nějaké nové informace panu Kubíčkovi? Navíc poměrně neurčitě? Nepůsobí to dojmem, že je to spíše naopak? A máte z nahrávky dojem, že by to pana Kubíčka nějak překvapilo, rozhořčilo nebo že by to bylo pro něho něco nového? A pokud mi chcete namítnout, že to Jiří Kubíček v rámci klubu tzv. „vyšetřoval“, pak proč by se mu na základě takovéhoto náhodného setkání na chodbě Římský bez okolků přiznal k tak závažnému nezákonnému jednání a ještě udal několik dalších osob? Dobře, ale pan Římský si mohl myslet, že je pan Kubíček do této věci „zasvěcen“, že jsou spolu, jak se říká „na jedné lodi“? Mohl myslet? Na základě čeho? Kdo by jej do toho „zasvětil“ a kdo by si mohl myslet, že by se pan Kubíček na něčem takovém vzhledem ke všem jeho vyjádřením a postojům v minulosti mohl či dokonce chtěl podílet? Když kupříkladu u soudu uváděl: „když jsem se to 7. 5. 2010 (datum vzniku nahrávky) dověděl, byla to nekonečná rána a pochopil jsem, že 30 let mé práce v klubu je vniveč a 9. 5. jsem klub opustil“ nebo „tím, že jsem pojal podezření, že se taková činnost v klubu mohla stát, jsem svoji činnost v něm okamžitě ukončil …. a už jsem se tam nevrátil“. Nebo uvnitř klubu byl pan Kubíček, co do jeho přístupu ke korupci ve fotbale, znám jinak než se prezentoval navenek? Tedy mohl si někdo včetně pana Římského myslet, že by bylo možno pana Kubíčka do nějakého korupčního jednání či přípravy na něj v rámci klubu běžně zapojit? To by bylo samo o sobě na pováženou a neodvažuji se spekulovat, co by to znamenalo. Navíc by to bylo i v rozporu s výpovědí samotného Jiřího Kubíčka, když u soudu uvedl, že „je to nemožné a neexistuje, aby taková věc za něj v klubu mohla být realizována“. V opačném případě ad absurdum by vlastně nahrávka Římského, kterou Jiří Kubíček u soudu předložil, v tomto směru usvědčovala také jeho samotného. Co se tedy podle vás ta nahrávka dokazuje nebo jak si vysvětlujete její vznik? Předně nevím, do jaké míry je ta nahrávka autentická, zda nebyla nějak upravována, když kupř. dne 31. 5. 2011 předložil pan Kubíček soudu jednu její část a 23. 6. 2011 předložil soudu další část či části. Obecně jsem odpůrcem takovýchto nahrávek, neboť ten co si to nahrává, si to může celé tzv. narafičit a pak to zneužít. A připadá vám další postup pana Kubíčka jako postup někoho, kdo se dozvěděl o korupci, když si například poslechnete (nebo přečtete přepis) záznam z představenstva 19. 5. 2010, které bylo cca 12 dnů po nahrávce? Přesto, pokud bychom vycházeli z té verze nahrávky, která byla u soudu přehrána … Rozhodně mě s ohledem na to, co jsem uvedl, nijak nepřesvědčila o tom, že by měla dokazovat přípravu korupčního jednání v klubu, neboť mi připadá málo pravděpodobné, že by se na základě nějakého náhodného setkání na chodbě klubu pan Římský právě panu Kubíčkovi jen tak k něčemu takovému po cca roce od toho zápasu „doznal“ a navíc takovým zvláštním způsobem rozhovoru a co by si od tohoto „doznání“ sliboval? Proč by to dělal? A pokud by to udělal, proč by to neoznámil ihned předsedovi Gajdovi? A co Kubíček, co s tím dále dělal? K čemu to využil? Také si nedovedu představit, že to k čemu se měl přiznat Římský, měl provést v době své dovolené, kterou měl mimo 12. 5. a 13. 5. 2009 celý květen 2009 (pozn. zápas se hrál 30. 5. 2009), když navíc od 20. 5. 2008 do 12. 5. 2009, tedy cca rok před tím nebyl v práci, protože byl těžce nemocný, tedy že by se na něj hned po návratu do práce po roce marodění v době jeho dovolené někdo s něčím takovým obrátil? Spíše si myslím, že si „nikdo“ při pořizování té nahrávky ani nevzpomněl na to, že se řeší doba, kdy byl buď p. Římský nemocen, nebo na dovolené, opomenu-li to, že je prokazatelné, že v tu dobu nebyl Římský žádný pokladník. Věříte tedy verzi pana Římského a proč tu jeho verzi nahrávka tak nějak nepotvrzuje? Já bych se naopak divil, kdyby ta nahrávka verzi pana Římského potvrzovala. Opravdu si myslíte, že když si někdo někoho připraveně a cíleně skrytě a bez jeho vědomí nahrává, že to neudělá tak, aby tam něco takového vůbec nebylo nebo že se toho v nahrávce nezbaví? Že nevede rozhovor a ostatní okolnosti tak, aby si podporoval to proč celou takovou jinak dost „nechutnou“ věc dělá a naopak se vyhýbá tomu, co by „nepasovalo“? Opravdu vám ten rozhovor na nahrávce – ne jen na přepisu - připadá běžný normální? To přece není nějaká „náhodná“ nahrávka či cíleně a při splnění přísných podmínek nahrávka pořízená policií, ale je to nahrávka, kterou si skrytě cíleně a účelově sám Jiří Kubíček pro své potřeby ve své kanceláři pořídil bez vědomí svého spolupracovníka, kterého nahrál poté, co jej cíleně do kanceláře vlákal… Určitou účelovost nahrávky dokonce sám přiznává. Já nevím, jak to hodnotíte vy, ale v mých očích je ta nahrávka i další „nakládání“ s ní velmi odporné jednání, ať již to bylo, jak chtělo. To je právě to, proč se vede mezi právníky prakticky trvalá debata o přípustnosti či nepřípustnosti takových nahrávek, neboť mimo jiné nelze zpětně zkontrolovat okolnosti pořízení, co jim předcházelo, apod. a naopak lze s nimi lidmi různě manipulovat či je dokonce vydírat ! Jak by se vám líbilo, kdyby někdo využil takové nezkontrolovatelné nahrávky k tomu, aby vám něco dokazoval, navíc s více než ročním odstupem času od jejího pořízení, případně vás začal s tímto vydírat? Vždy když čtu o nějakých skrytých nahrávkách např. v politice, tak nevím proč, ale napadnou mě slova písně Karla Kryla – . Snad mluví za vše a Karel Kryl tyto věci uměl vždy dobře vyjádřit. Znovu se tedy zeptám, co z té nahrávky tedy dovozujete? Bude to znít asi absurdně, ale podle mého ta nahrávka ve spojení s ostatními důkazy včetně nahrávky Jiřího Kubíčka z představenstva 19. 5. 2010 spíše korupční jednání Sigmy Olomouc vyvrací. Pokud totiž Jiří Kubíček nelže alespoň v tom základním, tj. ve svých postojích proti korupci ve fotbale, pak se mu Římský k ničemu nedoznával, ale ta nahrávka mezi nimi měla jiný účel. Zda ten co uvádí Římský či nějaký jiný či další, to možná ještě vyplyne z dalšího dokazování. Ostatně jak nakonec Kubíček s tou nahrávkou naložil a k čemu ji začal, až se mu to začalo hodit využívat či spíše zneužívat? A co ta konfrontace? Podle mého tu konfrontaci s panem Kubíčkem lépe ustál pan Římský. Kubíček to, co uváděl Římský nijak nezpochybnil, naopak stále odbíhal od tématu a vypadával ze své role, neboť jej určitě zaskočilo, že se Římský nakonec veřejně rozhodnul přiznat k tomu, co určitě veřejně není pro nikoho jednoduché. A zkuste si také představit, jaké to muselo být pro starého nemocného důchodce Římského, který se nikdy ničeho veřejně neúčastnil, natožpak nějakých „bojů“ a najednou proti němu stanul v těchto věcech „ostřílený zkušený bojovník“ Jiří Kubíček, zvyklý na lecjaké konfrontace, debaty, hádky, spory… Vy sám jste s Jiřím Kubíčkem řadu let spolupracoval, jaký na to vše a na něj máte názor? Jiří Kubíček dělal sportovní část problematiky Sigmy Olomouc, které já rozumím jen okrajově, tedy jsme nespolupracovali nějak často. Pomáhal jsem mu však v některých věcech na svazu, na valných hromadách apod., protože jsem mu věřil, že mu jde o to, aby se ve fotbalovém hnutí udělal pořádek. Veřejně jsem se za něj postavil i na valných hromadách. Ostatně byl to on, který mě navrhnul, abych pracoval v Arbitrážní komisi Českomoravského fotbalového svazu, kde pracuji již cca 10 let. A taky jsem vždy věřil, že nade vše má rád svůj klub Sigmu Olomouc. Koneckonců mám k dispozici i jeho materiály, kdy se mnou počítal v představenstvu Sigmy Olomouc i v případě, že by se mu podařilo změnit vedení dle jeho představ. Nedovedu si vysvětlit, co jej vedlo k tomu, že se dnes dostal tam, kam se dostal a komu a čemu tímto vším napomáhá. Možná měl za námi přijít, říct že má nějaké problémy a my bychom mu je pomohli řešit, ale to co udělal je neomluvitelné, snad – pokud to zlehčím – by omluvou mohla být jen nějaká diagnóza. Nevím, zda bude příležitost, abych se to někdy třeba od něj dozvěděl, neboť se nijak nestýkáme a také z některých reakcí Jiřího Kubíčka vím, že také mě již napadá osobně a že hledá stejně jako i u ostatních v minulosti i teď, jak i mě nějak zdiskreditovat, aniž by si uvědomil, že já dělám svoji profesionální práci advokáta, zatímco on je v roli svědka, tedy aspoň prozatím. Audiozáznam z představenstva klubu audio ke stažení (22 MB) (klikněte pravým tlačítkem a uložit cíl jako)A tým - další aktuality:

Houska v historické patnáctce, Mandous má 10. nulu v sezóněHouska v historické patnáctce, Mandous má 10. nulu v sezóně
| 12.04.2021
Houska: Napálil jsem to plackou a spadlo to tam. Za gól jsem rádHouska: Napálil jsem to plackou a spadlo to tam. Za gól jsem rád
| 10.04.2021
Sigma porazila Příbram 2:0. Výhru pečetil HouskaSigma porazila Příbram 2:0. Výhru pečetil Houska
| 10.04.2021
26. kolo: Sigma cestuje do Příbrami26. kolo: Sigma cestuje do Příbrami
| 09.04.2021
Gól Sigmy proti Pardubicím měl platit, uvedla Komise rozhodčích FAČRGól Sigmy proti Pardubicím měl platit, uvedla Komise rozhodčích FAČR
| 08.04.2021
Ligový debutant Šíp: Jsem šťastný, ale mám ještě co dohánětLigový debutant Šíp: Jsem šťastný, ale mám ještě co dohánět
| 07.04.2021
Zmrzlý po Slovácku: Zajímavý zápas, šance musíme proměňovatZmrzlý po Slovácku: Zajímavý zápas, šance musíme proměňovat
| 06.04.2021
Brankáři s pomocí tyčí udrželi střelce na uzdě. Sigma – Slovácko 0:0Brankáři s pomocí tyčí udrželi střelce na uzdě. Sigma – Slovácko 0:0
| 06.04.2021
Sigmu čeká úterní dohrávka 23. kola se SlováckemSigmu čeká úterní dohrávka 23. kola se Slováckem
| 05.04.2021
Breite podpořil Mandouse po nešťastném odkopu: Šel mi pomoctBreite podpořil Mandouse po nešťastném odkopu: Šel mi pomoct
| 04.04.2021

Další aktuality


Zobrazit všechny aktuality »OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná