Tipsport.cz

Aktuality

Rozhovor s právníkem klubu k případu „Kučera“

01.12.2012 / A tým

Rozhovor s právníkem SK Sigma Olomouc Petrem Konečným o aktuálních tématech posledních dní. Předpokládáme, že jste četl rozhovor s Radimem Kučerou v pátečním vydání MF DNES? Ano, četl. Ostatně, jak je tam i zmíněno, byl jsem rozhovoru místopředsedy představenstva p. Gajdy s novináři přítomen. Měli jsme před tím pracovní jednání ohledně přípravy valné hromady, která se koná příští týden. Na základě vašich informací máte už na celou záležitost nějaký názor a budete navrhovat představenstvu klubu, jehož jste i členem, nějaká opatření? Aktuálně se snažím spíše získat maximum informací, abych mohl to, co je předkládáno, nějak vyhodnotit. Takové případy, navíc řešené s odstupem času, je třeba řešit s rozvahou a zasadit je také do kontextu s ostatními události kolem klubu. Zatím jsem se v advokátní praxi nesetkal s tím, že by takováto obvinění po tolika letech vznikla nějak náhodně, vždy to má nějaké další souvislosti a příčiny. Nelze učinit nějaké závěry pouze na základě tvrzení jednoho hráče, který si náhodou asi tak před měsícem po více než 7-mi letech „vzpomněl“ na okolnosti svého přestupu v roce 2005 a následně si „rozpomněl“ na další „okolnosti“ z roku 2007 právě shodou okolností v tomto týdnu, tedy po více než 5-ti letech. Přesto, lze aspoň předběžně nějak vyhodnotit informace, které jsou prozatím k dispozici? Předně je třeba vidět, že s odstupem 5-7 let bude velmi těžké něco řešit. Aktuálně je zde tvrzení hráče Kučery proti tvrzení místopředsedy Gajdy a údajně kopie nějakých 2 listin. Co se týká těch kopií listin, nevím samozřejmě, zda jsou pravé, ale tak jak mi byly ve čtvrtek při setkání s novináři předestřeny, tak jedna listina je údajně jakési prohlášení hráče Kučery o finančním závazku 50.000 Eur vůči klubu ze strany hráče Kučery, který se zavázal vůči klubu splnit. Na této listině asi z roku 2005 je navíc údajně podepsán pouze sám hráč, není tam podpis nikoho jiného. Druhá listina je prohlášení místopředsedy Gajdy z roku 2007, že hráč Kučera nemá vůči klubu žádné závazky. V té druhé listině se konkrétně nehovoří o žádných penězích, či že by došlo ten den k nějakému splacení dluhu. Pojem závazek je velmi široký, stejně jako obecné prohlášení, že žádné závazky nejsou. MF Dnes ani neuvádí odkud a za jakých okolností získala tyto kopie listin. Tvrzení p. Gajdy proti tvrzení p. Kučery, to je tvrzení proti tvrzení, které prozatím není podloženo žádnými důkazy, a to je vždy problematické, zvláště když s tím někdo přijde po víc jak 5-ti letech a za okolností, které jsou informovaným známy. Nelze podle mého zaměňovat tvrzení a důkazy. Žádné důkazy zatím nebyly předloženy. Proč by místopředseda Gajda takové potvrzení hráči Kučerovi vydával? Já předně nevím, zda již byl předložen originál toho potvrzení, ani zda jej právě ve znění, které má MF Dnes p. Gajda nějak uznává. Ta předložená kopie potvrzení je tak neurčitá, že důvody jejího vzniku lze vyložit mnoha způsoby. Například stejně by to potvrzení znělo i v případě, že připustíte verzi p. Gajdy, tedy že o žádných závazcích hráče Kučery v roce 2007 vůči klubu nevěděl, ani sám Kučera mu o tom nic neřekl, a proto mu nějaké potvrzení na jeho žádost vydal ve snaze mu vyhovět. Opět tvrzení proti tvrzení. Samozřejmě jednou z mnoha verzí, může být i verze hráče Kučery, ale jeví se mi dost problematická. Budete-li vycházet ze samotného tvrzení hráče Kučery a jeho verze, v čem spatřujete, že by mohla být problematická? Například už v samotné tendenční prezentaci toho, co se mělo udát, a to zjevně přes to co p. Kučera sám uvádí. Celé je to tak prezentováno jakoby ve prospěch hráče Kučery, který snaží vystupovat teď jako „poctivec“ a jako hráč, pro kterého „Sigma je jeho srdcová záležitost“. Nebudu opakovat to, co hráč Kučera uvedl, to si každý může přečíst. Když jsem si to přečetl, tak první, co mě napadlo, bylo, že pokud by to byla pravda, tak je to naprosto neakceptovatelné jednání, ale – a to především - také ze strany hráče Kučery. V rozhovoru, kterým jsem si dnes přečetl, jsou i další rozpory. Každopádně pokud se někdo prve zachová vůči klubu tak, jak on sám o sobě popisuje, a pak se snaží dále sebe prezentovat tak, jako by mu na klubu skutečně záleželo, tak jak možná nepřesně odcituju jednoho známého fotbalového funkcionáře - „to mi hlava nebere“. Proč neakceptovatelné ze strany Radima Kučery a v čem vidíte ten protiklad? Proč? To je snad přece zřejmé, pokud bych přistoupil na to, co uvádí hráč Kučera, přestože k tomu nejsou žádné důkazy, pak Vám přijde akceptovatelné, že někdo se zaváže, že zaplatí nějaké společnosti, v tomto případě fotbalovému klubu, částku 50.000 Eur, a pak se dohodne s někým z vedení, že mu dá tzv. „bokem“ bez dokladu částku jen 35. 000 Eur za to, že zajistí, aby nemusel platit klubu celých ujednaných 50.000 Eur a získal tak pro sebe 15.000 Eur? Nebo jak si lze jinak vysvětlit tu „náhlou slevu“, kterou takto získal? Jak se říká „nechci slevu zadarmo“. Jak to lze celé označit? Není to náhodou skoro školní příklad korupčního jednání ? Tady se nelze vymlouvat, že mu bylo „úplně jedno“ jestli to „bude s papírama, nebo bez“, jak uvádí, to je běžná výmluva. To by totiž mimo jiné znamenalo, že mu také bylo úplně jedno, co získá nebo ztratí klub. Při tomto přístupu, který sám popisuje, pak co když má teď zase od někoho jiný prospěch a je mu zase „úplně jedno“ co to způsobí klubu? Jak mám někomu takovému věřit ? Jak věřit tomu teď, když „náhodou“ to začne prezentovat veřejně až když se to zase někomu tzv. hodí? Proč to nesdělil dříve ? Překvapuje mě, že se nad tím nepozastavili ti, kteří s ním dělali rozhovor. Navíc podle mého jednak mu to jako osobě, která vede účetnictví, by určitě nebylo jedno, jestli si tak vysokou částku na základě dokladu dá do svých nákladů nebo nedá, jednak mu muselo být jasné, použiji-li jeho slov, že „s papírama“ je to 50.000 Eur a bez papírů jen 35 000 Eur, které dá někomu za to, aby nemusel platit celý závazek klubu. Tady nelze mluvit o nějaké nezkušenosti hráče, naopak - pokud by to bylo, jak uvádí, tak je vidět, že je zkušený až dost, když dokáže takto na klubu ve svůj prospěch „ušetřit“ bez jakýchkoliv výčitek 15.000 Eur a naprosto jej nezajímá, jak bude naloženo s 35 000 Eur ve vztahu ke klubu, zda je vůbec dostane a pokud ano jak s nimi za těchto okolností klub naloží, respektive by mu to muselo být přece zřejmé od začátku. To opravdu nemohu považovat za nějaký vzor jednání, ale mohou být na to samozřejmě různé názory, pro někoho to může být i třeba vzor jak tyto věci řešit a dokáže se za osobu, která tak učiní i veřejně bez uvážení postavit, což mě snad už ani nepřekvapuje. Pokud by všechno, co uvádí, byla pravda a pokud by se v tomto hráči opravdu tzv. „hnulo svědomí“, pak se měl už ve čtvrtek ráno dostavit na pokladnu klubu a tam oproti řádnému dokladu vyrovnat svůj závazek 50.000 Eur vůči klubu, když mu musí být jasné, že takovým pokoutním způsobem, který sám popisuje, tento závazek vůči klubu splnit nemohl a nic na tom nezmění ani to údajné dost neurčité potvrzení, které si měl opatřit. Pokud by to tedy bylo, jak uvádí, tak také mu musí být jasné, že tuto částku klubu nadále dluží a klubu nezbude, mimo jiné, než ji po něm vymáhat. Možná je to proto, že se nějak neztotožnil s tím samotným „doplatkem“ za svůj přestup? Já neznám okolnosti jeho přestupu z roku 2005 a popravdě nerozumím lidem, kteří se pořád dovedou takto k něčemu vracet, když se to někomu zrovna hodí. Pokud se s tím, že něco klubu doplatí, neztotožnil, tak se k tomu neměl zavazovat a ne to řešit tak, jak teď uvádí. To je náš oblíbený „národní sport“, rozšířenější než fotbal, nejprve se k něčemu zavázat a pak přemýšlet, jak to nesplnit či to nějak obejít, překroutit, případně pak ještě nejlépe po několika letech tvrdit, že jsem k tomu podpisu byl nějak donucen, a proto jsem to nesplnil nebo splnil nějak pokoutně apod. Jak mám věřit někomu, kdo se k něčemu zaváže, a pak ten závazek, aspoň jak to popisuje, nesplní, na místo toho, aby jej řádně klubu splnil nebo nějak rozporoval, pokud s ním nesouhlasil, tak jde a jak sám uvádí, položí někomu bez dokladu na stůl částku podstatně nižší a tím sám ušetří 15 000 Eur, a to vše udělá vůči klubu, ve kterém působil a který také pro něj něco udělal, tedy pokud by to tak skutečně bylo. Opakovaně uvádíte, že se to někomu „hodí“, proč? Protože jen tak s něčím takovým po tolika letech nikdo nepřijde. Pokud by se to skutečně tak stalo a „trápilo“ jej to, pak nerozumím tomu, že nikomu nic neřekl, do klubu se vrátil, spolupracoval dlouhodobě s místopředsedou Gajdou, přijal funkci kapitána apod. Proč? Asi žádný problém nebyl, ale informace měl přitom stejné, nic nového zde přece není předloženo, nebo co je od r. 2007 nového? Co se pro něj změnilo? Je zajímavé, že poprvé se objevuje obecná informace o tom, že si hráč Kučera měl nějak sám platit svůj přestup v deníku AHA dne 7. 10. 2012, tedy 4 dny po onom večerním jednání představenstva klubu 3. 10. 2012, ze kterého odešel před koncem místopředseda Runták se slovy, že rezignuje na funkci člena představenstva. Okolnosti jeho odchodu zde nechci rozebírat. Zajímavé je, možná jen náhoda, že prakticky ve stejnou dobu s něčím podobným vyšel i Jiří Kubíček, a to tak, že prve byl klubu doručen dne 9. 10. 2012 dopis jeho advokáta ze dne 8. 10. 2012 s neoprávněnými požadavky na další finanční vyrovnání jeho bývalého působení v klubu, ze kterého bylo zřejmé, a to poměrně dost výslovně až mě to překvapilo, že pokud klub nevyhoví, tak je riziko, že budeme mít opět problémy v cause Drobisz. Tehdy bylo rozhodnuto, že se prostě klub nenechá nikým vydírat, toto jsme sdělili advokátovi Kubíčka a opakovaně jsem toto stanovisko klubu také prezentoval u soudu, který jsem s dopisem seznámil. Výhružka byla splněna a Jiří Kubíček doručil 15. 10. 2012 svůj dopis z 15. 10 2012 státnímu zástupci, který dopis předal soudci 17. 10. 2012 u líčení v případu Petra Drobisze. Toto je mediálně známo, i když již tehdy jsme poukazovali na velmi zvláštní počátek prezentace této věci na internetu v Insideru zveřejněním přesně 16. 10. 2012, tj. den před hlavním líčením. V Insideru se ještě hovořilo o novém tajemném svědkovi v případu, dokonce se k tomuto svědkovi Jiří Kubíček v Insideru podpůrně vyjadřoval, aby se pak u soudu zjistilo, že tím svědkem, jehož „svědectví“ podporuje, je zase on, tedy pan Kubíček. Jiří Kubíček v dopise státnímu zástupci uváděl „velmi věrohodně“ něco v tom smyslu, že se dozvěděl podezřelé informace o případu Kučery, které mohou souviset s případem Drobisz, a to tak, že nedávno náhodou zaslechl nějaký hovor dvou hráčů, které nejmenoval, v jižní tribuně stadionu, kde má také kancelář, apod. Je zajímavé, že tehdy přes více než 30 listů příloh dopisu, jehož ústředním motivem byl „případ Kučera“ nebyla státnímu zástupci předložena ani jedna z těch nově „nalezených“ listin, které předložila MF Dnes Radimu Kučerovi, jak to uvádí v rozhovoru. Nerozumím tomu, ale pokud by Jiří Kubíček například to uznání závazku hráče Kučery z doby přestupu měl, proč by jej k dopisu státnímu zástupci nepřidal? Když už chtěl něco oznamovat, proč by tam nedal právě tento doklad? Co je to za hru? A kde či od koho se najednou to uznání závazku 50 tis. EUR objevilo v MF Dnes a ještě v kopii, když z kopie nejde zkoumat pravost, když z toho co uvedla MF Dnes nelze dovodit, že by je předložil hráč Kučera nebo klub, který jej neměl a ani nemohl mít v evidenci či účetnictví, aniž by o tom Kubíček nevěděl. Kde se tedy tak najednou v MF Dnes vzalo a proč je podepsáno pouze Kučerou a ne také ze strany klubu, když se mělo jednat o smluvní doplatek a smlouvu podepisují aspoň dva? Jak jsme se následně dozvěděli před několika svědky přímo od Jiřího Kubíčka, a já nevím zda je to pravda nebo ne, vycházím jen z toho, co řekl p. Kubíček před svědky, tak po něm chtěl opakovaně Dr. Runták v říjnu 2012 nějaké kompromitující materiály proti místopředsedovi Gajdovi včetně něčeho k případu Kučery, avšak toto údajně odmítnul. A teď opět najednou naprostou náhodou cca 3 dny před dozorčí radou SK Sigma a týden před valnou hromadou SK Sigma se v MF Dnes objevují ty dvě kopie listin a hráč Kučera je ochoten vše potvrdit. Zeptal se někdo p. Kučery zda a s kým se říjnu scházel nebo si opravdu myslíte, že je to všechno jen souhra náhod? Určitě by hráč nepřišel s něčím takovým jen tak sám od sebe. Já tomu opravdu nerozumím, ale kdo tomu ještě rozumí? Vy tedy tomu všemu nevěříte? To není otázka víry, ale otázka faktů a důkazů. Nechci odsoudit kohokoliv předem, ale ani předem vyloučit nějaké řešení. Bude to mít nějaký vliv na řešení případu Petra Drobisze? V této věci byl 9. 11. 2012 vynesen soudem rozsudek, kterým byl Petr Drobisz obžaloby zproštěn, zatím nebyl doručen v písemné podobě, zda si státní zástupce podá či nepodá odvolání samozřejmě nevím. Každopádně podle mého tyto případy spolu nesouvisí, a pokud se je někdo snaží dávat do souvislostí, považuji to za účelové. Chcete říct něco na závěr? Snad jen to, že bych si přál, aby už takovéto případy nebyly vytvářeny a používány jako zbraně v soubojích o pozice v klubu nebo k prosazení soukromých zájmů. Snažit se namísto reálné práce pro klub, namísto vizí a alternativních programů zkompromitovat konkurenty je vždy samozřejmě jednodušší a méně pracné, ale nic to neřeší, jen to poškozuje celý klub. Je před námi spousta práce, pojďme pracovat, neutápějme své síly v takovýchto věcech.A tým - další aktuality:

Ligové statistiky: Rekordní počet střelců, šest noviců, hvězda MacíkLigové statistiky: Rekordní počet střelců, šest noviců, hvězda Macík
| 16.05.2022
Stoppen po premiéře: První gól bych asi chytilStoppen po premiéře: První gól bych asi chytil
| 13.05.2022
Jílek: Naše hra v závěru sezony se blížila mým představámJílek: Naše hra v závěru sezony se blížila mým představám
| 13.05.2022
Sigma v závěru přišla o výhru a končí osmáSigma v závěru přišla o výhru a končí osmá
| 13.05.2022
Hanáky čeká poslední zápas sezony! Sigma jede do BoleslaviHanáky čeká poslední zápas sezony! Sigma jede do Boleslavi
| 12.05.2022
Na Sigmu nezapomenu, budu jí dál fandit, loučí se Pablo GonzálezNa Sigmu nezapomenu, budu jí dál fandit, loučí se Pablo González
| 11.05.2022
Je v našich silách to otočit. Největším pozitivem diváci, řekl JílekJe v našich silách to otočit. Největším pozitivem diváci, řekl Jílek
| 06.05.2022
Do Mladé Boleslavi musíme jet vyhrát, prohlásil Pavel ZifčákDo Mladé Boleslavi musíme jet vyhrát, prohlásil Pavel Zifčák
| 06.05.2022
Sigma první zápas nezvládla. Mladé Boleslavi podlehla 1:2Sigma první zápas nezvládla. Mladé Boleslavi podlehla 1:2
| 06.05.2022
Po sezoně skončí Zahradníček a González. Rozloučí se před BoleslavíPo sezoně skončí Zahradníček a González. Rozloučí se před Boleslaví
| 06.05.2022OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná