Tipsport.cz

Aktuality

Sigma se odvolala proti trestům

15.06.2011 / A tým

Prvoligový klub SK Sigma Olomouc se odvolal proti finančnímu trestu, který mu uložila Disciplinární komise ČMFS 9. června 2011. Zároveň se proti trestu zastavení výkonu ve všech funkcích spojených s utkáními ČMFS odvolali místopředseda představenstva Jaromír Gajda, trenér Zdeněk Psotka a asistent trenéra Martin Kotůlek. „Odvolání je podáváno proti rozhodnutí DK ČMFS bez č.j. ze dne 9.6.2011, oznámeném na informačních webových stránkách ČMFS (doručení rozhodnutí nebylo do dnešního dne provedeno), dle kterého DK ČMFS „ potrestala klub SK Sigma Olomouc pokutou 300 tisíc korun za nerespektování rozhodnutí ČMFS“,“ stojí v dopise, prostřednictvím kterého se klub odvolal. „S odvoláním na ustanovení Disciplinárního řádu ČMFS, čl. 25. Podání odvolání, využíváme svého práva a odvoláváme se proti udělenému trestu „pokuty 300 tisíc korun“ a navrhujeme aby Odvolací a revizní komise ČMFS rozhodnutí DK ČMFS bez č.j. ze dne 9.6.2011 oznámené na informačních webových stránkách ČMFS, dle kterého DK ČMFS „ potrestala klub SK Sigma Olomouc pokutou 300 tisíc korun za nerespektování rozhodnutí ČMFS“ zrušila.“ Dále následuje zdůvodnění: DK ČMFS potrestala klub SK Sigma Olomouc, a.s. (dále jen klub) za údajné nerespektování rozhodnutí ČMFS, ke kterému mělo dojít tím, že dále uvedené osoby - naši trenéři Mgr. Zdeněk Psotka a Martin Kotůlek a dále zaměstnanec klubu na částečný úvazek (nečlen ČMFS) - se nezúčastnily na základě předvolání DK ČMFS ze dne 2. 6. 2011 jednání DK ČMFS svolaného na den 9.června 2011. Uvedené osoby byly předvolány i s ředitelem klubu Ing. Jaromírem Gajdou a statutárním zástupcem klubu na základě „znovu otevření kauzy údajného korupčního jednání v rámci utkání soutěžního ročníku 2008/2009 Olomouc – Bohemians Praha a to na základě nových skutečností, které vyšly najevo během soudního přelíčení v Olomouci“.Pozvaný ředitel klubu Ing.Jaromír Gajda, současně statutární zástupce klubu (místopředseda představenstva), se projednání před DK ČMFS dne 9.6.2011 zúčastnil. Před stanoveným časem zahájení jednání k uvedenému bodu před DK ČMFS se jak oba trenéři, tak pan Ladislav Římský písemně (předáním na podatelně ČMFS v den projednání před zahájením jednání) řádně omluvili s tím, že svou omluvu zdůvodnili skutečností, že jsou předvoláni jako svědci k podání svědecké výpovědi na den 23. 6. 2011 v trestní věci obžalovaných P. Drobisze, M. Obermajera, D. Zoubka a K. Kapra, když kopii předvolání k omluvenkám předložili (viz přílohy tohoto podání). Navíc připomínáme, že v komuniké ze zasedání DK ČMFS ze dne 2.6.2011 samotná DK ČMFS uvedla, že klub bude požádán o zajištění účasti pana L. Římského na zasedání dne 9. 6. 2011, když si zřejmě správně uvědomovala, že pana L. Římského nemůže jako nečlena ČMFS a pouhého zaměstnance na částečný úvazek na pozici ekonoma – mzdového účetního a odpovědného za personální záležitosti akciové společnosti, předvolat a ani trestat. Přesto pan L. Římský ve své omluvě uvádí, že je připraven kdykoliv po podání svědecké výpovědi u soudu se na jednání před DK ČMFS dostavit. DK ČMFS předané omluvy přijala fyzicky, ale neuznala je za opodstatněné. Proto, jak se uvádí v komuniké z jednání, DK ČMFS náš klub potrestala. To vše snad s poukazem na čl. 16 Účast provinilce, bod 1, Disciplinárního řádu, který je kapitolou samou o sobě a umožňuje „snad“ DK ČMFS „cokoliv“. Pokud tedy předvolání k soudu a žádost soudce, předaná k rukám předsedy DK ČMFS, o kteréžto byla na zasedání DK ČMFS dne 9. 6. 2011 za účasti statutárního zástupce klubu zmínka v tom smyslu, že soud nemá co v probíhajícím hlavním líčení DK ČMFS zakazovat, nebo po ní žádat, aby nevyslýchal předvolané svědky a de facto tím nemařil důkazy, není uznatelným důvodem k omluvě neúčasti na jednání komise občanského sdružení, nechť tento názor potvrdí i ORK ČMFS. Současně bychom rádi uvedli, že rozpor cítíme i v samotném „uvození trestu“v komuniké, neboť písemné stanovisko DK ČMFS se zdůvodněním uloženého trestu nám nebylo doručeno, kde DK ČMFS uvádí, že došlo ke „znovu otevření kauzy údajného korupčního jednání v rámci utkání soutěžního ročníku 2008/2009 Olomouc – Bohemians Praha a to na základě nových skutečností, které vyšly najevo během soudního přelíčení v Olomouci“. S ohledem na skutečnost, že všechny osoby z klubu zvané na jednání DK ČMFS 9.6.2011 budou před Okresním soudem v Olomouci vypovídat dne 23.6.2011 poprvé, že tyto osoby doposud nebyly protokolárně vyslechnuty ani v přípravném řízení, a že dle našeho názoru nejsou ke dni 9.6.2011 obsahem soudního spisu ani žádné nové skutečnosti, tedy alespoň ty skutečnosti, které mohou být za nové považovány od okamžiku přerušení projednávání před DK ČMFS v roce 2010, neboť právě důkazy o nových skutečnostech budou prováděny až 23.6.2011, považujeme postup DK ČMFS za nepřípadný a vynesený trest za nespravedlivý. Zároveň podali odvolání proti trestu okamžitého zastavení výkonu ve všech funkcích spojených s utkáními ČMFS ze dne 9. 6. 2011 udělenému disciplinární komisí ČMFS Jaromír Gajda, Zdeněk Psotka a Martin Kotůlek. Zdůvodnění: Článek 17, odstavec 5. Disciplinárního řádu ČMFS uvádí: 5. V případech závažných disciplinárních provinění může rozhodnout DK o zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce jednotlivce kdykoliv v průběhu disciplinárního řízení. Toto opatření musí být jednotlivci vždy sděleno písemně. Není mi známo, že bych se nějakého disciplinárního provinění dopustil a rovněž ani samotná DK ČMFS mi nesdělila na jednání dne 9.6.2011, že bych se byl kdy nějakého disciplinárního provinění dopustil. Dnes, tedy šestý kalendářní den od jednání před DK ČMFS dne 9.6.2011 mi písemně nic z toho, co bylo předmětem jednání před DK ČMFS tohoto dne, nebylo sděleno či předáno, a to ať již písemně či jinou dostupnou formou sdělení. Jako důvod odvolání uvádím taktéž tu skutečnost, že žádná činnost proti platným normám a pravidlům fair play mé osobě nebyla prokázána a že k rozhodnutí o pozastavení mé činnosti mohlo dojít „zřejmě“ pouze na základě nelegální a tajné nahrávky dvou osob bez mé účasti, když navíc obsah nahrávky mi není znám. Dále musím uvést, že považuji postup DK ČMFS při mém potrestání za nepřiléhavý i z toho důvodu, že celé občanské sdružení ČMFS se ústy tiskového mluvčího po jednání svého VV distancovalo od podobných praktik: „vedení ČMFS se především důrazně distancuje od používání tajných nahrávek..........Tyto praktiky považujeme za krajně neetické a zcela nepřípustné“ a následně výkonným výborem ČMFS byla autorovi nahrávek vyslovena nedůvěra ve funkci, kterou v ČMFS vykonával. Navíc následně samotná DK ČMFS stejného člověka potrestala disciplinárním trestem za „znevážení jména fotbalu“ v souvislosti se zveřejňováním nelegálních nahrávek („odposlech v médiích“). Toto mé odvolání jsem připraven doplnit ihned poté, jakmile mně bude doručeno písemně příslušné rozhodnutí DK ČMFS; rovněž následně zaplatím i příslušný poplatek za odvolání v takové lhůtě, aby mé odvolání mohlo být řádně projednáno. Toto podání činím z opatrnosti, aby na základě čl. 25 DŘ nedošlo k uplynutí doby pro podání odvolání.A tým - další aktuality:

Utkání Sigmy se Slováckem bylo odloženoUtkání Sigmy se Slováckem bylo odloženo
| 04.03.2021
Mojmír Chytil a Kryštof Daněk se zúčastnili videokonference s hráči U10Mojmír Chytil a Kryštof Daněk se zúčastnili videokonference s hráči U10
| 04.03.2021
22. kolo: Sigmu čeká duel v Plzni22. kolo: Sigmu čeká duel v Plzni
| 04.03.2021
Video: Trenér Radoslav Látal po zápase se ZlínemVideo: Trenér Radoslav Látal po zápase se Zlínem
| 01.03.2021
Málo jsme se dostávali do zakončení, řekl HubníkMálo jsme se dostávali do zakončení, řekl Hubník
| 28.02.2021
Sigma v moravském derby podlehla Zlínu 0:1Sigma v moravském derby podlehla Zlínu 0:1
| 28.02.2021
Tři zástupci Sigmy Olomouc v anketě Nejlepší sportovec OlomouckaTři zástupci Sigmy Olomouc v anketě Nejlepší sportovec Olomoucka
| 27.02.2021
Vychází Sigmák k nedělnímu zápasu se Zlínem!Vychází Sigmák k nedělnímu zápasu se Zlínem!
| 26.02.2021
Levý obránce nebo střední záložník? Hlavně chci hrát, říká ZmrzlýLevý obránce nebo střední záložník? Hlavně chci hrát, říká Zmrzlý
| 25.02.2021
21. kolo: Druhé moravské derby v řadě na Andrově stadionu21. kolo: Druhé moravské derby v řadě na Andrově stadionu
| 25.02.2021OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná