Tipsport.cz

Aktuality

SK Sigma má nového předsedu dozorčí rady

SK Sigma má nového předsedu dozorčí rady

17.07.2014 / Ostatní

Ve složení řídících a kontrolních orgánů SK Sigma Olomouc došlo v posledních týdnech k několika změnám. SK Sigma Olomouc a. s. má nového předsedu dozorčí rady, stal se jím primátor Statutárního města Olomouc Martin Major, představenstvo klubu je nově sedmičlenné. Informace o všech změnách přinášíme v následujícím shrnutí.

Změny ve vedení klubu započaly v pondělí 9. června, kdy došlo na valné hromadě k volbě nového výkonného výboru a kontrolní komise spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ. Byly přijaty nové stanovy s ohledem na legislativní změny platné od 1. ledna 2014 (pozn. nový Občanský zákoník). Ve funkci byl na další čtyři roky potvrzen předseda Jaromír Gajda a místopředsedové Jiří Ficner, Václav Plný a Oldřich Ohnut. Do kontrolní komise (původně dozorčí rada) byl zvolen i zástupce Olomoucké kraje, kterým je Ing. Jiří Juřena, další místo je rezervováno pro zástupce Statutárního města Olomouc, ten doposud nebyl městem navržen. Smyslem účasti zástupců města a kraje v kontrolní komisi je zvýšení transparentnosti spolku, v tomto okamžiku stále největšího akcionáře SK Sigma Olomouc a. s., s ohledem na dotační finanční prostředky, které do něj z města a Olomouckého kraje plynou. Neméně důležitým výsledkem valné hromady bylo odsouhlasení dalšího úplatného převodu akcií na akcionáře Ing. Josefa Lébra, který se na základě toho v nejbližší době stane největším akcionářem SK Sigma Olomouc a. s.

Ve středu 2. července se uskutečnila Valná hromada SK Sigma Olomouc a. s., která vzala na vědomí rezignaci Martina Novotného na členství v dozorčí radě a na její předsednictví a zvolila do dozorčí rady současného primátora Statutárního města Olomouc JUDr. Martina Majora. Současně byly upraveny stanovy, byl snížen počet členů představenstva z devíti na sedm. Valná hromada zároveň pověřila místopředsedu dozorčí rady svoláním dozorčí rady na 16. července.

Ve středu 16. července se sešla Dozorčí rada SK Sigma Olomouc a. s. a přijala následující usnesení: předsedou dozorčí rady zvolila primátora Statutárního města Olomouc Martina Majora, vzala na vědomí rezignace členů představenstva Jiřího Rozbořila, Jana Grézla a Martina Majora (z důvodu jeho zvolení do dozorčí rady). Odvolala z představenstva Zdeňka Psotku. Na uvolněná místa v představenstvu byli zvoleni Ing. Ivo Vlach, 1. náměstek primátora, a Ladislav Minář, sportovní manažer SK Sigma Olomouc a. s.

Představenstvo SK Sigma Olomouc a. s. od tohoto okamžiku pracuje v následujícím složení: předseda: Ing. Josef Lébr, místopředseda: Ing. Jiří Ficner, místopředseda: Mgr. Ing. Petr Konečný, členové: Miroslav Koutek, Bc. Miroslav Petřík, Ing. Ivo Vlach, Ladislav Minář.

 OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná