Tipsport.cz

Aktuality

Konečný: Ještě zbývá postup z 1. místa

Konečný: Ještě zbývá postup z 1. místa

04.05.2017 / A tým

Den po splnění postupového cíle odpovídal pro klubový web místopředseda SK Sigma Olomouc Petr Konečný. Hovořil nejen o sportovních věcech, ale také i mimosportovních a výhledech do budoucna.

Jsme v první lize, naplnil se jeden z vytčených cílů….
Ano, k jeho úplnému naplnění zbývá ještě postup z 1. místa. Ale postup je tady, a proto bych chtěl poděkovat všem hráčům, trenérovi Vaškovi Jílkovi, realizačnímu týmu a sportovnímu řediteli Laďovi Minářovi, že se jim podařil takovýto sportovní úspěch. Můj dík patří ale i všem ostatním, kdo se na práci v klubu a pro klub podílí, členům představenstva a dozorčí rady, výboru spolku, zaměstnancům klubu, přičemž se nemohu nezmínit zejména o Jaromíru Gajdovi, který odvedl spoustu práce, která není doceněna, a jehož zkušenosti nám byly oporou. Nezbývá než poděkovat také všem sponzorům a partnerům klubu, kteří nás neopustili ani v nejtěžších chvílích a věřím, že nám i nadále zachovají přízeň a pomohou nám i v nastávající sezóně. Zvláštní dík patří městu Olomouc a jeho představitelům za trvalou podporu a pomoc při jednáních o současnosti i budoucnosti klubu, zejména pak panu primátorovi Antonínu Staňkovi a mým kolegům z představenstva Martinu Majorovi a Mirku Petříkovi. Asi už je to podobné děkovačce na Oskarech, tak přejděme k nějakým konkrétnějším otázkám.

Mezi fanoušky, přes radost z postupu, zaznívají obavy, zda bude Sigma na první ligu připravena?
Děláme vše pro to, aby připravena byla. Rozumím těm obavám, zvláště když asi není dostatek informací, jaké by veřejnost očekávala, ale některé věci nelze řešit jinak než neveřejně. Často bychom se sami pod palbou kritiky rádi hájili tím, co všechno děláme, ale prostě to nejde a mohu jen požádat fanoušky o určité pochopení. Každopádně lze konstatovat, že v tomto okamžiku nikomu nic nedlužíme a vše je hrazeno ve splatnosti včetně odměn hráčům.

Splní Sigma podmínky licenčního řízení u fotbalové asociace?
Ano, požádali jsme o gold licenci, tj. nejvyšší možnou, opravňující držitele k případnému startu také v soutěžích organizovaných UEFA.

V lednu jste dostal spolu s kolegou z představenstva Martinem Majorem „za úkol“ navrhnout možnosti, jak zajistit financování klubu, a to tak, aby mohlo také dojít k vyrovnání s panem Josefem Lébrem, respektive k oddlužení klubu.
Je to tak. Takový úkol jsme dostali, spolu s námi celé představenstvo, bylo třeba jej splnit v těch možnostech, které Sigma měla. Takovýto úkol ale nejde splnit nějak řečmi či nějak imaginárně, bez konkrétních kroků, často i nepopulárních. Aktuálně lze považovat tento úkol za splněný.

Máte na mysli avizované vytipování zbytného majetku a jeho prodej?
Ano, ale nejen to. Zcela veřejně jsme od počátku deklarovali, že budeme muset jít touto cestou. Víme, že pro spoustu fanoušků jde o něco špatného až negativního. Ale pokud se současně snažíme udržet sportovní kvalitu Sigmy na maximální možné úrovni, aby měl tým co nejlepší podmínky i složení, a to nejen ke splnění postupového cíle, nebyla v daných mantinelech jiná cesta. Ono by se třeba nabízelo prodat několik hráčů, ovšem touto cestou jsme nechtěli v žádném případě jít. Sportovně oslabovat jsme rozhodně nechtěli, nechceme a ani nemůžeme.

To je samozřejmě patrné, ze základní sestavy doposud neodešel žádný hráč.
Přesně tak. V týmu máme také několik perspektivních mladých fotbalistů, kteří nastupují i za reprezentace a je o ně zájem, ale chtěli jsme zpět do první ligy, proto jsme se rozhodli, že nebudeme žádného z klíčových hráčů tzv. prodávat a že musíme finanční zabezpečení soutěže i oddlužení klubu řešit jinak.

Pojďme tedy zpět k vytipování zbytného majetku.
Celé vytipování majetku se nakonec smrsklo pouze na pozemky pod tréninkovým hřištěm s umělým povrchem, aniž by bylo třeba vytipovávat cokoliv dalšího. Jen toto nám stačilo k vyřešení toho, co bylo třeba, co jsme dostali za úkol. Nejedná se tedy o žádný výprodej majetku nebo nějaké spekulace. Navíc tréninkové hřiště s umělým povrchem bude ještě asi čtyři roky sloužit svému účelu na základě smlouvy s nabyvatelem, pak mu stejně skončí životnost, což dlouhodobě víme a musíme to řešit. Bylo tedy „jen“ otázkou, zda hřiště obnovovat na takto lukrativním pozemku, který byl způsobilý vyřešit naše problémy nebo je možno „umělku“ vybudovat někde jinde na pozemku levnějším, a přitom dostatečně blízkém či dostupném.

Ale umělka je nezbytná….
Ano, aby Sigma mohla hrát některé soutěže, které hraje, například nejvyšší mládežnické, musí samozřejmě mít i umělku. Bez toho to nejde. Už je v plánu za pomoci spolku Sigma vybudovat nové hřiště s umělou trávou na stadionu v Řepčíně, kde také navíc přibude jedna hrací plocha s přírodním trávníkem. Navíc provoz na současné umělce v centru má již několik let jisté potíže, neboť s jedním ze sousedů Sigma vedla sousedské soudní spory pro údajné obtěžování hlukem a světlem, a to dlouhodobě od okresního soudu po Nejvyšší soud, jejichž výsledkem je do určité míry trvale zbytečně omezený provoz, což je škoda při uvážení nákladů na vybudování umělky a zájem o její využití. Můžeme nostalgicky litovat tohoto pozemku, ale museli jsme se zachovat pragmaticky v zájmu budoucnosti klubu.

Fanoušci Sigmy také mají obavy, jestli tímto prodejem nezačal rozprodej všeho, co klub vlastní.
Nic takového se nestalo. Hovořilo se o zbytném majetku. Nikoliv o nezbytném, tedy o tom, co klub potřebuje. Nakonec postačilo to, co jsem uvedl. Pouze uvedenými pozemky jsme nejen vypořádali veškeré závazky vůči Josefu Lébrovi, když navíc toto vypořádání napomohlo také ke změně akcionářské struktury a její přípravě pro vstup nového akcionáře, ale získané prostředky nám pomohly také zčásti financovat druhou část této sezóny. Výsledkem posledních jednání, a snad už to mohu prozradit, je tedy stav, kdy Sigma je oddlužená a má akcionářskou strukturu tvořenou pouze dvěma akcionáři, a to městem Olomouc a spolkem Sigma, který aktuálně nabyl akcie připravené pro nového akcionáře. Docílení tohoto stavu napomohlo vstřícné gesto Josefa Lébra, který v rámci jednání zredukoval svoje požadavky na vypořádání na velmi přijatelnou míru a patří mu za to poděkování.

Přesto, opakovaně byly rozebírány poslední účetní závěrky Sigmy, jak se projeví tyto operace?
Klub nelze posuzovat pouze podle jednoho čísla v účetní závěrce akciové společnosti, neboť se jedná o mnohem složitější problematiku. Na tom příkladu prodeje pozemků je to možno do určité míry demonstrovat, neboť z pohledu účetnictví se odprodal pozemek v účetní ceně cca 10 mil. Kč za cca více než šestinásobek, po zaúčtování vypadá účetní závěrka zcela jinak. Stejně tak po zredukování a následném vypořádání závazků zase vypadá účetní závěrka jinak. Pokud vezmeme klub jako celek, míněno tím jak SK Sigmu Olomouc, a.s., tak občanský spolek SK OLOMOUC SIGMA MŽ. z.s., tak bylo investováno v posledních letech do majetku klubu cca 80 mil. Kč , mimo jiné do hlavní tribuny Androva stadionu a do stadionu v Řepčíně, což účetní hodnotu klubového majetku zvýšilo. Nelze uvažovat jen v účetních hodnotách, důležitý je celkový objem prostředků a zejména objem „volných“ prostředků, které je možno skutečně využít pro fotbal jako takový bez zásahů do majetku či mužstva. Toto je třeba zajistit pro posun vpřed. O to, abychom měli zajištěný rozpočet, se neustále všichni snažíme a věřím, že při stávající akcionářské struktuře, kdy Sigma patří spolku a městu, a aktuálně nemá tzv. „soukromého“ majitele to bude pochopeno a podaří se nám prostředky zajistit také s pomocí podnikatelské veřejnosti a příznivců. Spravedlivé hodnocení klubu je možné jen při znalosti všech fakt, ne z informací vytržených, neúplných či zkreslených.

A co převod Androva stadionu na město Olomouc?
Převod Androva stadionu na město předpokládám už vůbec nejde považovat za nějaký výprodej. Na tomto aktuálně pracujeme a připravujeme výsledný návrh ve spolupráci s poradenskou firmou města. Jedná se o firmu Grant Thornton, která je veřejnosti známa. Pokud by město Andrův stadion přijalo, považoval bych to za velký krok k zajištění budoucnosti Sigmy. Vlastnictví fotbalového stadionu městem a pomoc s jeho provozem není v ČR nic neobvyklého, spíše se jedná o běžný model. I po tomto převodu Sigmě zbude nemovitý majetek jak v areálu Androva stadionu, tak v Řepčíně.

V jaké fázi je vstup nového mecenáše/akcionáře do SK Sigma?
Vím, že fanouškům i veřejnosti se to jeví tak, že jednání trvají dlouho a je pravdou, že ani my jsme nečekali, že by to mohlo být takto dlouhé a složité. Předně je třeba vidět, že akcie fotbalového klubu jsou spojeny nejen s rozhodováním, ale zejména se zajištěním financování klubu, a to nikoli jednorázového či nějakého krátkodobého. Převzít na sebe či na firmu takový závazek není jednoduché při řádu, ve kterém se pohybuje financování klubů. Jsou s tím spojeny i další povinnosti, které je třeba vyjednat. Sigma, respektive stávající akcionáři Sigmy, rozhodně nejsou v situaci, že by museli přijmout jakoukoliv nabídku, ale naopak se od počátku snaží vyjednat rozumné odpovídající podmínky s partnerem, u kterého je možno reálně očekávat jejich naplnění. Byla vedena celá řada jednání, která pochopitelně nemohou být vedena veřejně, ostatně žádný zájemce si toto nepřeje, dokud nedojde k dohodě. Není možné vést jednání paralelně s více vážnými zájemci, a proto byl výběr pro další jednání zúžen s tím, že nedojde-li k dohodě s jedním vybraným zájemcem, budou následně pokračovat jednání s některým z dalších. Splnění tohoto úkolu je nezbytné nikoli pro udržení chodu klubu, ale právě pro posun dopředu či vzhůru.

Některé zájemce jste ale museli předem odmítnout?
Podle mého nikdo ze skutečných zájemců nebyl odmítnut. Mediálně byly některé nabídky „zájemců“ jakoby prezentovány, ale pokud se máme vážně bavit, je ztráta času je dále komentovat.

Vrátím se k první otázce, podaří se Sigmu včas na první ligu připravit?
Přistupuji k tomu optimisticky, věřím, že Sigma bude připravena. Budeme o tom veřejnost včas informovat, předpokládám, že také uspořádáme další besedu s fanoušky. Závěrem bych chtěl popřát hodně štěstí hráčům i trenérovi do posledních zápasů v boji o postup z prvního místa.
A tým - další aktuality:

Video: Trenér Radoslav Látal po zápase se ZlínemVideo: Trenér Radoslav Látal po zápase se Zlínem
| 01.03.2021
Málo jsme se dostávali do zakončení, řekl HubníkMálo jsme se dostávali do zakončení, řekl Hubník
| 28.02.2021
Sigma v moravském derby podlehla Zlínu 0:1Sigma v moravském derby podlehla Zlínu 0:1
| 28.02.2021
Tři zástupci Sigmy Olomouc v anketě Nejlepší sportovec OlomouckaTři zástupci Sigmy Olomouc v anketě Nejlepší sportovec Olomoucka
| 27.02.2021
Vychází Sigmák k nedělnímu zápasu se Zlínem!Vychází Sigmák k nedělnímu zápasu se Zlínem!
| 26.02.2021
Levý obránce nebo střední záložník? Hlavně chci hrát, říká ZmrzlýLevý obránce nebo střední záložník? Hlavně chci hrát, říká Zmrzlý
| 25.02.2021
21. kolo: Druhé moravské derby v řadě na Andrově stadionu21. kolo: Druhé moravské derby v řadě na Andrově stadionu
| 25.02.2021
80 let Androva stadionu: Západní tribuna80 let Androva stadionu: Západní tribuna
| 23.02.2021
Fotbal přináší krásné i smutné chvíle. Výhru si užíváme, řekl LátalFotbal přináší krásné i smutné chvíle. Výhru si užíváme, řekl Látal
| 21.02.2021
Výhru jsme potřebovali, řekl autor rozhodující branky ChytilVýhru jsme potřebovali, řekl autor rozhodující branky Chytil
| 20.02.2021

Další aktuality
OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná