Aktuality

Vyjádření SK Sigma Olomouc k valné hromadě FAČR 2. 6. 2017

Vyjádření SK Sigma Olomouc k valné hromadě FAČR 2. 6. 2017

04.06.2017 / Ostatní

SK Sigma Olomouc, a.s. považuje "nepřipuštění" (termín ze stanov FAČR) našich dvou delegátů Mgr. Ing. Petra Konečného a Miroslava Koutka na  valnou hromadu FAČR dne 2. 6. 2017 za vážné porušení práv našeho klubu ze strany FAČR, jejíž je klub řádným členem, stejně jako oba naši delegáti. 

Oba delegáti SK SIGMA byli po kontrole delegačních listů na prezenci prve na valnou hromadu „připuštěni“, aby až následně po zahájení „se nečekaně zjistilo“, že nesplňují jednu (z našeho pohledu spornou) podmínku pro účast na valné hromadě spolu s delegáty klubů 
FC Baník Ostrava 
FC Fastav Zlín 
FC Zbrojovka Brno 
FC Vysočina Jihlava 
Slezský FC Opava 
Frýdek-Místek 
Vítkovice 
SK Slavia Praha 
FK Mladá Boleslav 
FK Teplice 
Bohemians Praha 1905 
FK Dukla Praha 
SK Dynamo České Budějovice 
FK Ústí nad Labem 
FK Pardubice 
FK Varnsdorf 
FC Sellier & Bellot Vlašim 
FK Baník Sokolov 

Onou podmínkou je právně sporné ustanovení o tom, že nejen klub a jeho funkcionáři, kteří za klub jednají, ale i všichni ostatní členové představenstva a dozorčí rady společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. musí být členové FAČR, a to bez ohledu na to, že se činnosti FAČR nijak přímo neúčastní a ani účastnit nehodlají. 

Klub SK Sigma Olomouc, a.s. má v těchto orgánech zástupce statutárního města Olomouc a zástupce významných sponzorů klubu, kteří byli členové těchto orgánů i několik let před tím, než ono sporné ustanovení bylo loni FAČR přijato, a tedy dodatečný požadavek na jejich členství ve FAČR je minimálně problematický, zvláště když členství ve spolcích je ovládáno principem dobrovolnosti.
 Požadovat naopak po zástupcích města a významných sponzorech, aby odešli z orgánů SK Sigma, pokud se současně nechtějí stát členy  FAČR, je minimálně absurdní, zvláště v souvislosti s aktuálními událostmi kolem FAČR v posledních dnech a týdnech, které rozhodně zájmu o členství nepřispívají. Mimo jiné dle čl.1 stanov FAČR členství v Asociaci je vyjádřením podpory a ztotožnění se člena Asociace s účelem, ideovými zásadami a pravidly fungování Asociace. Pro členství v Asociaci je charakteristické, že je dobrovolné. 
Tento nový požadavek na členství i členů orgánů SK Sigma Olomouc, a.s., je-li vůbec v souladu se zákonem, není řešen v přechodných ustanoveních k této změně stanov FAČR, jak by bylo v takových případech obvyklé alespoň ve vztahu ke stávajícím orgánům klubů před přijetím této změny. Naopak je uvedeno, že práva a povinnosti členů Asociace nabyté přede dnem nabytí účinnosti těchto Stanov se považují za práva a povinnosti nabyté podle těchto Stanov. 

Pokud by FAČR skutečně záleželo na doslovném naplnění sporného ustanovení, a pokud by FAČR plnila vůči členům ty funkce, pro které byla zřízena, upozornila by shora uvedené kluby s dostatečným předstihem před valnou hromadou na možnost vzniku tohoto problému a projednala možnosti jeho řešení, což se nestalo. Veškeré informace měla FAČR naprosto stejné jako v den konání valné hromady, delegační lístky byly SK Sigma asociací zaslány.  Toto je jen jeden z momentů, který potvrzuje nezbytnost zásadních změn v řídících orgánech FAČR, a to nejen na úrovni volených orgánů. 

Přímo na valné hromadě zazněl návrh, aby toto sporné ustanovení bylo ve stanovách FAČR změněno, avšak nenašel dostatečnou podporu u delegátů, patrně však i pro nepřipravenost, když se jednalo o okamžitou reakci některých delegátů na tento (v daném okamžiku patrně účelový) požadavek postihující řadu klubů. 

Následně došlo k řadě účelových jednání některých delegátů a k protiprávním jednáním a procesním pochybením při řízení valné hromady, což vyústilo v neúčast SK Sigma jako delegáta valné hromady spolu s dalšími kluby. 

Naše formální neúčast však i díky kolegiální reakci zejména moravských delegátů nezabránila naší účasti faktické, včetně možnosti prezentovat postoje SK Sigma alespoň v rámci moravské komory delegátů. 

SIGMA se zcela otevřeně postavila za tolik potřebné změny ve FAČR a nenechala se ani "přesvědčit" ani zastrašit. 

Naši „neúčast“ nepovažujeme za naši ostudu, ale za ostudu těch, kteří ve své zaslepenosti udělali tento  nesmyslný, účelový a protiprávní krok, který nakonec nejenže nic nepřinesl, ale ve výsledku ukázal, jak se "chytrák" může snadno přepočítat .... na výsledek valné hromady to mělo paradoxně větší vliv, než se dalo čekat. 

K projednání neúčasti delegátů SK Sigma na valné hromadě FAČR se sejde představenstvo klubu, které rozhodne o reakci na poškození našich práv člena FAČR včetně možného předložení této sporné záležitosti soudu. 
Další aktuality


Zobrazit všechny aktuality »OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná