Tipsport.cz

Aktuality

4. 4. 2018 – Den, ke kterému nabývá statutární město Olomouc Andrův stadion

4. 4. 2018 – Den, ke kterému nabývá statutární město Olomouc Andrův stadion

06.04.2018 / Ostatní

Středu 4. dubna 2018 byl učiněn poslední krok převodu Androva stadionu na město Olomouc. Nejen o tom jsme si povídali s místopředsedou představenstva SK Sigma Olomouc a. s. Petrem Konečným a členem představenstva SK Sigma, náměstkem primátora Martinem Majorem.

Byl učiněn poslední krok k převodu Androva stadionu na město, co to pro vás znamená?
Martin Major:
Z pohledu města to znamená dokončení projektu připravovaného a projednávaného po několik let, projektu přesahujících jedno volební období. Projektu, jehož cílem bylo oddělit provozování profesionálního fotbalu od infrastrukturního majetku Androva stadionu. Město Olomouc, stejně jako celá řada dalších měst, může z dlouhodobého hlediska vytvářet pouze podmínky pro možnost nabídnout ve městě fanouškům ligový fotbal mimo jiné prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury. Provozování tohoto sportu náleží sportovním klubům a město nechce a ani nemůže toto zajišťovat.
Petr Konečný: Pro představenstvo klubu je to splnění posledního ze základních úkolů, které jsme si dali v červnu 2016 po odchodu předsedy představenstva, který byl současně velmi významným akcionářem.  Ani se mi nechce vzpomínat na situaci, ve které jsme se rázem ocitli, tedy v situaci po opakovaném sestupu z první ligy při vědomí dluhů vůči odcházejícímu akcionáři, které bylo třeba vypořádat a nejistotě ohledně dalšího dlouhodobého financování. A to opomíjím určitou pochopitelnou nepřízeň médií i fanoušků vůči klubu či spíše jeho vedení, která občas bohužel přetrvává dodnes. Tehdy hodně pomohlo, že zbylí akcionáři, to je spolek SK Sigma a město Olomouc, nám dali určitou důvěru a umožnili představenstvu pokusit se dát vše do pořádku. Ty základní úkoly byly poměrně jasné – vrátit klub během jedné sezóny do první ligy a udržet se v ní, vyřešit zadlužení a financování klubu a dořešit otázku převodu Androva stadionu na město Olomouc. Postupně se podařilo tyto úkoly splnit, byť to trvalo trochu déle oproti původním předpokladům.
Martin Major: Ano, trvalo to všechno mnohem déle a bylo to mnohem složitější než jsme čekali a než by se mohlo jevit pohledem zvenčí. Považuji za důležité, že se průběžně podařilo znovu navodit v klubu týmového ducha. A musím také poděkovat všem partnerům a sponzorům, že vytrvali a klubu pomohli. Město sehrálo určitou stabilizační roli v tehdejší rozbouřené situaci v obavě, aby nedošlo k nějakým neřízeným či nerozumným krokům, aby nebyl ohrožen ani majetek klubu ani sportovní výsledky.

Máte na mysli například opakovaně uváděné výtky, že dojde či dokonce došlo k rozprodeji majetku??
Martin Major :
Ano, město Olomouc mělo a má zájem, aby Andrův stadion, a to i vzhledem k jeho poloze v centru města, byl zachován i pro další generace. Nejedná se „jen“ o hřiště či tribuny, ale o důležitý veřejný prostor. Například celý střední pás procházející Androvým stadionem je významná komunikační a parkovací plocha, vede přes něj spousta sítí, navazuje na areál plaveckého bazénu, na dopravní hřiště a také na areál zimního stadionu na straně jedné a na areál kolem sportovní haly na straně druhé. A co se týká opakovaných námitek o rozprodeji majetku, tak opomenu-li převod Androva stadionu na město, což rozhodně žádným rozprodejem není, tak v podstatě došlo pouze k prodeji pozemku pod hřištěm s umělým povrchem. Nedošlo k žádnému rozprodeji majetku ani k výprodeji hráčů, právě naopak. Přestup hráče Chorého do Plzně také rozhodně nebyl žádný rozprodej, ale jednalo se o dobře uvážený krok vycházející z konkrétní smlouvy hráče a aktuální nabídky.

Po splnění tohoto posledního cíle, tedy převodu Androva stadionu, je možno považovat vše za vyřešené?
Petr Konečný:
Z pohledu klubu jako akciové společnosti do určité míry ano, ale až po dokončení dalších navazujících kroků. Čeká nás v nejbližších týdnech ještě spousta práce, neboť je třeba s ohledem na nabytí stadionu do vlastnictví města dořešit jeho další užívání a provoz, a to úpravou smluvních vztahů mezi novým majitelem – městem Olomouc a klubem ve spolupráci se Správou sportovních zařízení Olomouc a.s.. Na tomto aktuálně pracujeme, spuštění nového modelu provozu a správy je plánován od 1. 7. 2018. Pokud dojde ke vstupu nového akcionáře, bude třeba upravit ten vstup organizačně, ekonomicky a právně včetně úpravy stanov, akcionářské smlouvy a pododbně.
Martin Major: Ano, čeká nás spousta práce a jednání, která by měla být završena tak, aby se mohlo touto problematikou zabývat zastupitelstvo města 4. 6. 2018, a samozřejmě před tím i rada města, a to jak ve vztahu k Androvu stadionu a klubu Sigma, tak současně i ve vztahu k zimnímu stadionu a hokejovému klubu. Chceme nastavit transparentní korektní podmínky pro oba stadiony.  Pokud by se podařilo do této doby ujednat vstup nového partnera, budeme se tím muset také zabývat v orgánech města.

Přesto, blíží se volby do zastupitelstva města….
Martin Major:
Takto nemůžeme uvažovat, tu práci je třeba udělat, nemůžeme na tom přestat pracovat a tzv. čekat co bude po volbách. Samozřejmě se snažíme to připravit tak, aby to umožňovalo rozumný přesah do dalšího volebního období. Koneckonců je vše projednáváno napříč všemi stranami, nejen koaličními. Určitě bude nutno pokračovat v této práci i po volbách a takto k tomu i přistupujeme. Tato problematika je dlouhodobě řešena napříč politickými stranami.

Zmínili jste se o zajištění nového mecenáše pro klub, jak to pokračuje ?
Petr Konečný:
Ano, toto je dlouhodobě v řešení, ale je třeba vidět, že klub jako akciová společnost je objektem převodu, ne smluvní stranou. Tyto věci musí vyřešit nikoliv představenstvo klubu, ale akcionáři s případným novým zájemcem o akcie klubu. S jedním ze zájemců jsou jednání na samém počátku. Ze strany představenstva klubu jsme samozřejmě připraveni na tomto spolupracovat a podle rozhodnutí akcionářů dále postupovat. Jsme si vědomi, že příchod nového akcionáře může třeba znamenat také konec naší mise v představenstvu, ale to už je jiný příběh, to bude na rozhodnutí akcionářů, toto nemůže mít na naši práci vliv. Z mého pohledu představenstvo v uplynulých dvou letech učinilo vše potřebné nejen pro stabilizaci klubu, ale i pro jeho přípravu na vstup nového akcionáře. Na tomto místě musím poděkovat politikům, kteří jsou za akcionáře město Olomouc v orgánech klubu, že i v nejtěžších chvílích zachovali chladnou hlavu a dokázali být pro klub takovou kotvou na rozbouřeném moři a také pomohli klubu se na tento vstup připravovat.  Bez ohledu na to, že jim to nepřinášelo „politické body“, byť ty kroky byly nezbytné a správné.  K tomu, aby přišel někdo nový, kdo klub pomůže posunout, je klub připraven, a jak už v minulosti zaznělo, „je to dobrá nevěsta“.
Martin Major: Město Olomouc je aktuálně menšinovým akcionářem směřujícím k cílovému stavu, tj. účasti v symbolické formě 1 akcie jako určitého symbolu sepjetí s klubem. To však nic nemění na aktuálním stavu a zájmu města mít do rozumné míry pod kontrolou i tento krok. Samozřejmě uvítáme případný příchod nového akcionáře, který by neměl být ani tak investorem jako spíš mecenášem. Město jako nový majitel Androva stadionu samozřejmě má a bude mít vůči klubu určité nepřekročitelné požadavky, a to bez ohledu na to, jaká bude akcionářská struktura. Doporučujeme důsledný uvážlivý postup, byť rozumíme tomu, že z hlediska načasování by bylo optimální mít nového mecenáše již před začátkem nové sezóny.

Všechny tyhle záležitosti samozřejmě velmi zajímají příznivce SK Sigma Olomouc. Chtěli byste něco sdělit fanouškům ?
Petr Konečný:
Fanoušky bych chtěl požádat, aby pomohli klubu a zejména hráčům svou podporou a aby nedali na různé pomluvy či dezinformace, a to i ze sociálních sítí. Vždy se snadněji něco kriticky komentuje, než dělá. Často ve stylu „po bitvě je každý generál“. Už vůbec nehodlám komentovat kritiku těch, co v minulosti z klubu odešli, a tak nějak selektivně či účelově na spoustu věcí „zapomněli“. 
Martin Major: Chtěl bych všechny ujistit, že město mělo a má zájem o to, aby Sigma dobře prosperovala, a to nejen co se týká profesionálního fotbalu, ale i ve vztahu k výchově mládeže a obecně rozvoji sportu. Sigmě i díky letité spolupráci s městem byly vytvořeny dobré podmínky a věřím, že je do budoucna dokáže využít a dobře reprezentovat Olomouc. Město do budoucna bude možná stát jakoby trochu stranou, ale pokud to bude možné, chceme být nadále klubu i fanouškům přiměřenou oporou.  A na závěr: Zapomeňme na problémy a pojďme zítra všichni podpořit Sigmu na hřišti v zápase s Jihlavou.OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná