Tipsport.cz

Aktuality

Dvojrozhovor s Petrem Konečným a Martinem Majorem

Dvojrozhovor s Petrem Konečným a Martinem Majorem

22.08.2018 / Ostatní

Pro pohárové vydání zápasového bulletinu odpovídali v dvojrozhovoru na otázky předseda představenstva Petr Konečný a člen představenstva Martin Major, náměstek primátora statutárního města Olomouc.

Sigma po devíti letech opět hraje evropský pohár. Navíc se podařilo vybojovat postup a na Hanou přijede Sevilla FC, což je velmi silný soupeř.
Petr Konečný:
Možnost hrát proti takovému klubu je svým způsobem odměnou nejen pro hráče, ale i pro všechny, co v klubu či pro klub pracují, a současně také velmi dobrou prezentací nejen pro město Olomouc, ale i celý Olomoucký kraj.
Martin Major: Z pohledu města Olomouc se jedná nejen o prezentaci na evropské úrovni, ale také o možnost nabídnout fanouškům takto atraktivní klub v domácím prostředí Androva stadionu.

Pokud zmiňujete Andrův stadion, který se v letošním roce stal majetkem města, má město ve vztahu ke stadionu nějaké záměry?
Martin Major:
Po převodu stadionu na město jsme převzali tento majetek, o část majetku – veřejné plochy, zeleň, komunikace, parkoviště a podobně - se začalo starat přímo město, co se týká části, která je určena pro fotbal, aktuálně jednáme s klubem o nájemní smlouvě. Vzhledem k blížícímu se konci volebního období v říjnu 2018, bude další koncepce nejen Androva stadionu, ale i zimního stadionu, řešena až v novém složení orgánů města. Věřím, že podpora vytváření podmínek nejen pro fotbal a hokej, ale i pro další sporty, bude nadále jednou z priorit.

Od června je předsedou představenstva Petr Konečný. Představenstvo bylo poměrně dlouhé období bez předsedy. Proč?
Petr Konečný:
Ano, od června 2016, tomu tak bylo. Úkoly předsedy museli převzít či si rozdělit místopředsedové a členové představenstva. Představenstvo je výkonným kolektivním orgánem klubu, nikoliv majitelem klubu, takto bylo k tomu nutno přistupovat. Rozhodli jsme se tehdy tak, že budeme funkci předsedy řešit až po změně akcionářské struktury, nejlépe v návaznosti na vstup nového akcionáře či mecenáše. Představenstvo má mít dle stanov 7 členů, po odchodu předsedy mělo dlouhodobě členů jen 6. Na jaře požádal z pracovních důvodů o uvolnění z představenstva Milan Máčala, tedy počet členů poklesl na 5, což bylo třeba napravit.
Martin Major: Ano, proto byl osloven Petr Uličný, tedy jednu trenérskou legendu vystřídala druhá. Takže bohaté fotbalové zkušenosti i odbornost dál zůstávají. Současně v návaznosti na tyto změny bylo rozhodnuto, že s volbou předsedy nebudeme dále otálet, a navíc ještě doplníme představenstvo na plný počet, což se i stalo.

Znamená to konec hledání nového akcionáře, či chcete-li mecenáše, klubu?
Martin Major:
To rozhodně ne, považuji to za prioritu v mimosportovních cílech klubu. Město Olomouc pomohlo s vytvořením nových podmínek pro ligový fotbal v Olomouci, dá se říct, že do určité míry narovnalo startovací čáru vzhledem k ostatním ligovým klubům, které v převážné většině mají městské stadiony, avšak pro další rozvoj klubu je tento krok velmi potřebný.
Petr Konečný: Musím podotknout, že od prodeje Androva stadionu městu výrazně poklesl zájem o akcionářský vstup do klubu neb většina zájemců se více zajímala o majetek klubu než o to, co by klubu mohli přinést. Přesto považuji převzetí Androva stadionu městem za krok správným směrem a souhlasím s tím, co uvedl Martin Major.

Fanoušci měli po úspěšné sezoně, a nutno říct, že celkem logicky, obavy, aby nedošlo k nějakému rozprodeji či výprodeji majetku nebo hráčů, kteří pochopitelně vzhledem k výsledkům zaujali i jiné kluby.
Petr Konečný:
Žádný rozprodej se nekonal. Co se týká majetku, tak mimo převodu Androva stadionu na město došlo k převodu pozemku pod hřištěm s umělým povrchem pouze o pár let dříve, než bylo plánováno. Pomohlo nám to vyřešit tehdejší dluhy klubu vůči svému odcházejícímu akcionáři. Na stejném místě se už neplánovalo realizovat tréninkové hřiště s umělým povrchemvzhledem k problémům se sousedskými vztahy, které po léta mimo jiné značně omezovaly a omezují provozní možnosti takto nákladné plochy.  Co se týká hráčského kádru, podařilo se jej v podstatě udržet, pokud došlo k odchodu, pak pouze v souvislosti s uplatněním smluvní hráčské výstupní klauzule.
Martin Major: Prodej Androva stadionu městu Olomouc byl projednáván řadu let, o důvodech prodeje bylo už řečeno snad vše. Tato transakce zajistila Andrův stadion tím, že oddělila tento majetek od provozování fotbalového klubu se všemi riziky s tím spojenými.

Po sportovní stránce je nepochybně náročné účastnit se evropské i domácí soutěže.
Petr Konečný:
Ano, pro hráče je to něco jako takzvaný anglický týden, tedy zhuštění mistrovských zápasů, když nastupují ke dvěma zápasům během jednoho týdne, k čemuž mívají kluby mnohem širší kádr, který si aktuálně nemůžeme dovolit. Toto je spojeno i s náročným cestováním. Času na skutečný odpočinek a regeneraci není zrovna mnoho. Věřím, že se to podaří překonat.
Martin Major: Přeji hráčům, aby takto náročný program zvládli, a věřím, že je i fanoušci podpoří, bude to potřeba.
Petr Konečný: K tomuto se připojuji, přeji hodně štěstí, a současně chci také poděkovat realizačnímu týmu a všem, kdo se na přípravě a organizaci tohoto náročného programu podílí.OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná