Tipsport.cz

Aktuality

Zpráva o konání řádné valné hromady

Zpráva o konání řádné valné hromady

11.12.2019 / Ostatní

Ve středu 4. prosince 2019 se uskutečnila řádná valná hromada obchodní společnosti SK Sigma Olomouc, a. s. v souladu s pozvánkou, kterou jsme zveřejnili na našich webových stránkách.

Hlavním bodem jednání byl programový blok, ve kterém byla projednána účetní závěrka za období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Na tuto část navázaly zprávy představenstva, dozorčí rady i vyjádření auditora. Účetní závěrka byla schválena dle předloženého návrhu a to včetně textu Výroční zprávy 2018/2019. Tato výroční zpráva bude spolu s výkazy účetní závěrky zveřejněna v plném rozsahu ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Vedle schválení účetní závěrky a navazujících dokumentů valná hromada rovněž přijala úpravu stanov a provedla zvolení dvou chybějících členů dozorčí rady společnosti. Za členy dozorčí rady byli zvoleni pánové Miloslav Kyjevský a Ing. Tomáš Petrle. V obou případech se jedná o majitele partnerských společností klubu a dlouholetých podporovatelů naší sportovní činnosti.

Na jednání dozorčí rady společnosti téhož dne proběhla mimo jiné programové body i volba pátého člena představenstva společnosti. Na doposud neobsazené místo byl zvolen sekretář klubu Mgr. Adam Košař. Následně představenstvo zvolilo Ladislava Mináře do pozice druhého místopředsedy představenstva.

Všem nově zvoleným pánům přejeme hodně zdaru při výkonu jejich funkcí!
Další aktuality
OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná