Aktuality

Valná hromada SK Sigma Olomouc, a. s.

Valná hromada SK Sigma Olomouc, a. s.

11.11.2022 / Ostatní

SK Sigma Olomouc, a. s. svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční 12. prosince od 12.00 v klubových VIP prostorách. 

Představenstvo akciové společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se sídlem Olomouc, Nová Ulice, Legionářská č. p. 1165/12, IČO 61 97 46 33, zapsané v oddíle B, vložka 1090 v obchodním rejstříku svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 12. 12. 2022 od 12.00 hodin do klubových VIP prostor na adrese Legionářská 1165/12 v Olomouci. 

Pořad jednání:

1. Zahájení, organizační záležitosti.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Informace o činnosti společnosti v hospodářském roce 2021/2022 a plánech na roky 2022-2023.
4. Informace o aktuálních sportovních výsledcích fotbalového klubu.
5. Zpráva představenstva o hospodaření a činnosti společnosti od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.
6. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce za období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022.
7. Schválení auditora na příští účetní období.
8. Schválení účetní závěrky za období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 a vypořádání hospodářského výsledku.
9. Změna stanov společnosti.
10. Volba členů dozorčí rady společnosti.
11. Závěr.

Prezentace akcionářů bude probíhat 12. 12. 2022 od 11.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři při prezenci předloží:

1. fyzické osoby platný průkaz totožnosti,
2. právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku a osoby oprávněné za akcionáře jednat průkaz totožnosti,
3. osoby zmocněné k zastupování akcionáře se prokáží písemnou plnou mocí.

Pozvánka bude předána akcionářům proti podpisu, případně zaslána poštou a dále je zveřejněna na webových stránkách www.sigmafotbal.cz v souladu se stanovami. Výroční zpráva je zasílána elektronicky.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni k rozhodnému dni, tj. ke dni konání valné hromady, v seznamu akcionářů vedeném společností.

V Olomouci dne 11. 11. 2022

                                                                                        Představenstvo SK Sigma Olomouc, a.s.
Mgr. Ing. Petr Konečný, předseda představenstva
Za správnost: Ing. Jiří Ficner, místopředseda představenstva
Další aktuality


Zobrazit všechny aktuality »OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná
rulet slot siteleri