Podporujeme

Nadace Malý Noe

Nadace Malý Noe

Nadace Malý Noe byla založena v květnu 2007 a zapsána do Nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod číslem N 269. Účelem zřízení nadace a jejím posláním a cílem je aktivní pomoc dětem žijícím a vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče svých biologických rodičů, ať již tito jejich rodiče zemřeli a nebo tito rodiče své děti opustili, či je týrají, zneužívají a nebo je jinak ohrožují na jejich životě a nebo na jejich psychickém či fyzickém zdraví.

www.malynoe.cz

SPOLU Olomouc, občanské sdružení

SPOLU Olomouc, občanské sdružení

Občanské sdružení SPOLU Olomouc od roku 1995 poskytuje v olomouckém regionu sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Pro klienty připravuje aktivizační a rozvojové a programy.

www.spoluolomouc.cz

Sdružení ŠANCE

Sdružení ŠANCE

Sdružení ŠANCE je dobrovolnou organizací, sdružující své členy z řad občanů bez rozdílů národnosti, víry, profese či společenského postavení, a z řad právnických osob, kteří se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s onkologickým a hematologickým onemocněním. Sdružení ŠANCE (původně HAIMA) bylo založeno v roce 1991.

www.sancecz.org

Spolek Trend

Spolek Trend

Posláním organizace je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz přitom není kladen na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně se o sebe postarají s pomocí svých osobních asistentů. Organizace podporuje úsilí o zlepšení životních i sociálních podmínek vlastní aktivitou vozíčkářů.

www.trendvozickaru.cz

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů

Středisko pomáhá lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi. Působí jako doplňující článek systému sociální péče v regionu jediný svého druhu. Shromažďuje od občanů materiální dary, třídí je a bezplatně předává sociálně slabším občanům.

www.strediskosos.cz

Blanická školka

Blanická školička poskytuje zázemí dětem s autismem, downovým syndromem a jinými

Blanická školička poskytuje zázemí dětem s autismem, downovým syndromem a jinými, kombinovanými vadami. Ve školce je 17 dětí a dostat se do této školky je téměř nemožné, přitom poptávka je obrovská. Paní ředitelka Jan Malá každým rokem odmítá desítky žádostí. Snem patronů Blanické školičky je našetřit této školičce takovou částku, aby si školka mohla zrekonstruovat půdu a rozšířit své služby o celou jednu třídu.

www.blanicka.com

Dobré místo pro život

Občanské sdružení Dobré místo pro život je registrováno od 2. března roku 2009

Občanské sdružení Dobré místo pro život je registrováno od 2. března roku 2009. Volně navazuje na aktivity, které jeho předsedkyně Věra Novotná vyvíjela po zvolení svého tehdejšího manžela primátorem města Olomouce (2006). V té době se začala věnovat spolku TREND vozíčkářů Olomouc a založila projekt Život ve tmě na podporu nevidomých klientů TYFLO centra Olomouc. Olomoucké rodiny ocenily i sportovně zábavný den tzv. Handicap rally. Postupně se na ni začaly obracet další organizace s žádostí o pomoc např. JITRO, SPOLU apod. Brzy začalo být kontaktů tolik, že se rozhodla založit takové sdružení, které bude propojovat organizace, které pomoc potřebují s těmi, kteří svoji pomoc nabízejí. Sdružení, které bude hledat jednotlivým organizacím takové patrony, kteří by svoji pomoc soustřeďovali právě a jen na jedno sdružení a tomu se věnovali naplno. Domnívá se, že je důležité, aby organizace cítily, že pomoc je opravdová, přátelská a ne povrchní. Přestože se jejich cesty s manželem Martinem rozešli, aktivně se Dobré místu pro život věnuje i nadále a spolupráci rozšiřuje. Je stále patronkou Tyflocentra Olomouc, TRENDu vozíčkářů Olomouc a spolu se svým partnerem Zdenkem Zukalem soustředí své patronství na MŠ Blanická, kterou si našli jako společnou srdcovou záležitost.

www.dobremistoprozivot.cz

Český červený kříž

Český červený kříž je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva a je součástí Mezinárodního červeného kříže. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. SK Sigma spolupracuje s Oblastním spolkem ČČK, který sídlí v Sokolské ulici.

https://www.cervenykriz.eu/
OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná