Tipsport.cz

Základní informace

Představení klubu

Logo SK Sigma Olomouc

Loga ke stažení:
.gif, .eps, .pdf, .png

 

 

SK Sigma Olomouc patří mezi tradiční kluby české nejvyšší fotbalové soutěže. První ligu poprvé okusila v ročníku 1982-1983, na jehož konci následoval první a zároveň poslední sestup do druhé ligy. Po roce se posílené mužstvo vrátilo do elitní soutěže a se střídavými úspěchy bojuje v první lize nepřetržitě již devětadvacátou sezonu. SK Sigma Olomouc se vypracovala v přední klub české kopané a to zejména díky výborné práci s mladými fotbalisty, které vychovává pro špičkové evropské kluby. Přestože svým rozpočtem patří Sigma do průměru nejvyšší soutěže, daří se jí modernizovat jak samotný stadion, tak i celý Andrův sportovní areál.

 

 

Kontakty na klub

 

Adresa:
SK Sigma Olomouc, a.s.
Legionářská 1165/12
779 00 Olomouc

Email: sekretariat@sigmafotbal.cz
Telefon:
585 223 380 - spojovatelka
585 222 956 - sekretariát
Fax:
585 220 953, 585 222 656
GPS (poloha): 49° 36' 0" N, 17° 14' 49" E

Další informace

Název klubu:
SK Sigma Olomouc, a.s.
ID FAČR: 7120721
Klubové barvy: modrá, bílá
Počet fotbalových družstev: 16 (A tým, juniorka, 4 dorostenecká, 4 žákovská a 6 družstva přípravek)
IČO: 61974633
DIČ: CZ61974633
Bankovní spojení:
6264082 / 0800

 

 

Přelomová léta

 • 1995 - převod klubu na akciovou společnost

 • 1919 - založení právního předchůdce (SK Hejčín)

 

Akcionáři klubu (dle výše podílu k 1. 5. 2017)

SK OLOMOUC Sigma MŽ, zapsaný spolek 771 00 Olomouc, Legionářská 12, IČO 534013
Statutární město Olomouc 771 00 Olomouc, Horní náměstí 1, IČO 299303
Základní kapitál: 273.500.000,- Kč

 

Informace pro akcionáře

POZVÁNKA na jednání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

 SK Sigma Olomouc, a.s. se sídlem Olomouc, Nová Ulice, Legionářská č. p. 1165/12, IČO 61 97 46 33,
 zapsané v oddíle B, vložka 1090
v obchodním rejstříku

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 11. 12. 2020 od 11.00 hodin

do klubových VIP prostor na adrese Legionářská 1165/12 v Olomouci

Pořad jednání:

 1. Zahájení, organizační záležitosti.
 2. Volba orgánů řádné valné hromady.
 3. Informace o činnosti společnosti v hospodářském roce 2019/2020 a plánech na roky 2020-2021.
 4. Informace o aktuálních sportovních výsledcích fotbalového klubu.
 5. Zpráva představenstva o hospodaření a činnosti společnosti od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.
 6. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce za období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.
 7. Schválení auditora na příští účetní období.
 8. Schválení účetní závěrky za období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 a vypořádání hospodářského výsledku.
 9. Změna stanov společnosti (zejména změna předmětu podnikání – zrušení hostinské činnosti, změny v počtu členů orgánů společnosti).
 10. Změny v dozorčí radě společnosti.
 11. Závěr.

Prezentace akcionářů bude probíhat 11. 12. 2020 od 10.30 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři při prezenci předloží:

 1. fyzické osoby platný průkaz totožnosti,
 2. právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku a osoby oprávněné za akcionáře jednat průkaz totožnosti,
 3. osoby zmocněné k zastupování akcionáře se prokáží písemnou plnou mocí.

 

Pozvánka bude předána akcionářům proti podpisu, případně zaslána poštou a dále je zveřejněna na webových stránkách www.sigmafotbal.cz v souladu se stanovami. Výroční zpráva a návrh změn stanov a úplné znění stanov jsou zasílány elektronicky.

 

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn se účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní.  Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno, kteří jsou uvedeni k rozhodnému dni, tj. ke dni konání valné hromady, v seznamu akcionářů vedeném společností.

 

V Olomouci dne 6. 11. 2020

                                                                                              Představenstvo SK Sigma Olomouc, a.s.                                                                                            

Mgr. Ing. Petr Konečný, předseda představenstva, v.r.

Za správnost: Ing. Jiří Ficner, místopředseda představenstva

 

 
OLTV.cz
Hanackyvecernik.cz
Rádio Haná